Nieuw pilot- en innovatiecentrum voor biomassaverwerking

Het Pilot & Innovatie Centrum (IPC) van de stichting Biomassa is op 21 september 2017 in Beltrum in bedrijf genomen. Aeres Hogeschool is bij de activiteiten van dit centrum betrokken.

Het IPC brengt bedrijven en organisaties bij elkaar die zich bezighouden met de verwerking van dierlijke mest en andere vormen van biomassa. Zij kunnen bij het IPC innovatieve installaties testen, demonstreren en verder ontwikkelen. Voor de ondersteuning van deze projecten is een breed pallet aan voorzieningen aanwezig, variërend van werkplekken tot de bemiddeling van stagiairs.

Lopende projecten

Met de realisatie van dit IPC komt de stichting Biomassa tegemoet aan een grote behoefte. De stichting heeft al meer dan tien aanvragen voor projecten op het IPC in behandeling en er lopen er al drie. Er wordt onder andere gewerkt aan een innovatief proces waarbij mest omgezet wordt in droge mineralen, zoals stikstof en fosfaat, schoon water en biogas. Baanbrekend voor het mestvraagstuk binnen de landbouw. De Stichting Biomassa heeft een methode ontwikkeld, die mest omzet in onder meer droge stikstof. Zodra de wetgeving het toelaat, kan dit worden ingezet als groene kunstmestvervanger en zo het aankopen van kunstmest overbodig maken. Een ander project betreft een proef met cavitatie van drijfmest en andere biomassastromen met als doel de biogasopbrengst met 30% te verhogen.

Locatie en betrokkenen

Het IPC staat op het terrein van Groot Zevert Vergisting in Beltrum en is in samenwerking met hen gerealiseerd. Dit bedrijf wint dagelijks een grote hoeveelheid groen biogas uit mest en levert dat aan Friesland Campina. De provincie Gelderland steunt de pilot met een financiële bijdrage. Ze wil zo innovaties stimuleren die leiden tot het verduurzamen van de land- en tuinbouw.
Andere betrokken organisaties zijn: ForFarmers (Lochem), Nijhuis Industries (Doetinchem), Groot Zevert (Beltrum), Dorset Green Machines (Aalten), WILBA Techniek (Beltrum), Waterstromen (Lochem), Aeres Hogeschool (Dronten) en LTO Noord.