Energiek Flevoland

De provincie Flevoland wil op termijn energieneutraal zijn en ondersteunt een leernetwerk dat de energietransitie verkent, die daarvoor nodig is. Aeres Hogeschool Almere is een van de betrokken partijen.

Leernetwerk

Uit het magazine Flevopower: “Overal in Flevoland zijn mooie initiatieven te vinden, van bewoners en ondernemers die zich inzetten voor een groenere economie. Of het nu gaat over voedselproductie, het opwekken van duurzame energie of het aanleggen en beheren van groen. Steeds vaker is de energieke samenleving aan zet. Tegelijkertijd zoeken overheden en intermediaire organisaties naar aanknopingspunten om deze energie te benutten en willen daarin van elkaar én van die initiatieven leren.”

In 2016 start het leernetwerk ‘Verbinden met de energieke samenleving’ met een verkenning van de energieke samenleving in Flevoland. Zij doen dit in het kader van het landelijke Energieakkoord en het provinciale kennisprogramma Duurzaam Door. Het netwerk wil leren van alle lopende initiatieven van particulieren en organisaties en wil daarnaast ook leren van elkaars ervaring en kennis om zo zicht te krijgen op de positie van Flevoland. Het netwerk bestaat uit Flevolander gemeenten, het Waterschap, Aeres Hogeschool, IVN, Landschapsbeheer Flevoland, NMFF en het burgerinitiatief ‘Pioniers van de Toekomst’. Eind december 2017 presenteren zij de resultaten van de verkenning tijdens het slotcongres “Flevopower: verbinden met de energieke samenleving”. Welke tips, hobbels en successen heeft de zoektocht opgeleverd? En wat kunnen we van de initiatieven leren?

Het onderzoek en de resultaten

Tijdens de verkenning onderzoekt het leernetwerk welke initiatieven en concrete activiteiten er al zijn. Het netwerk wil weten wie zich in Flevoland bezighoudt met energie en hoe de productketens voor duurzame energie en energiebesparing eruit zien. De centrale vraag is: wat zijn de hobbels en kansen voor de energietransitie naar een energieneutraal Flevoland? Om het antwoord te vinden hebben de betrokken partijen allerlei vernieuwende initiatieven doorgelicht en daar verbindingen tussen gelegd.

De energietransitie blijkt een samenspel van actoren, van een scala aan toepassingen, mogelijkheden en technologie. Er zijn ook sociale innovaties nodig. Kijken in elkaars keuken levert verschillende invalshoeken en ervaringen op. Het delen van kennis blijkt verrassende nieuwe inzichten en openingen te bieden voor waardevolle oplossingen. Dat gebeurt op sociaal, ecologisch, technisch en op financieel vlak. De verkenning laat zien dat Flevoland in Nederland een unieke positie heeft op het gebied van duurzame energie. Zij kan daardoor uitgroeien tot een levende proeftuin en praktijkleerplaats voor duurzame ontwikkeling en de circulaire economie. Zij kan daarmee bijdragen aan de acceptatie en integratie van verduurzaming in de omgeving, wat tot (wereldwijde) uitstraling en erkenning kan leiden. De agrarische sector in Flevoland kan ketenbreed verduurzamen, van voedsel- en voerproductie tot reststroomverwaarding via zogenaamde BioHubs.

Qua verduurzaming van de gebouwde omgeving heeft Flevoland de ideale mix van beschikbaar oppervlak en stedelijke bebouwing. Daarmee kan ze invulling geven aan de belangrijkste uitdaging van de transitie naar een duurzame energievoorziening: het balanceren van vraag en aanbod via slimme koppelingen en opslagsystemen. Vooral dit laatste is niet alleen een technische en sociale uitdaging, maar vooral een economische kans. Een kans die ook nieuwe banen kan creëren voor Flevoland.