Aeres Tech zet in op samen innoveren en ontzorgen

Constante kwaliteit, actualiteit, flexibiliteit en aandacht voor specifieke behoeften, dat zijn de uitdagingen voor Aeres Tech in 2017. In het nieuwe strategische beleidsplan Aeres Tech 2020 geeft Tech aan hoe zij deze uitdagingen wil aanpakken voor de sectoren Koeltechniek en Mobiele techniek. Directeur Jenny van de Bovenkamp en marketingmanager Jaap Wouda vertellen er meer over. 

Inhoud

  • Klanttevredenheidsonderzoek legt basis voor nieuwe koers
  • Flexibiliteit: luisteren en meebewegen
  • Innoveren: state-of-the-art, maatwerk en totaaloplossingen
  • Kwaliteit en duurzaamheid

> Klanttevredenheidsonderzoek legt basis voor nieuwe koers

‘Het tekort aan vakbekwaam technisch personeel is nijpend!’ koppen de media. Het kan, volgens hen, zelfs de groei in Nederland gaan beperken. Vanuit Aeres Tech zitten er twee kanten aan deze koppen. Enerzijds komen er blijkbaar te weinig nieuwe technici van de reguliere mbo-opleidingen. Anderzijds ontwikkelt technologie zich inmiddels zo snel, dat werkende technici zich geregeld moeten bijscholen.

Aanleiding en resultaat onderzoek
Aeres Tech (voorheen PTC+) was tot voor kort een brede agrarische opleider. Dat is veranderd. Aeres Tech is nu een sterk technisch georiënteerde specialist in kennisontwikkeling, begeleiding en (praktijk)training voor de koeltechniek en de mobiele techniek. Je ziet die verandering terug in de nieuwe naam en in de relatie tot het commerciële bedrijfsleven. Deze ontwikkelingen waren voor directeur Jenny van den Bovenkamp in 2017 aanleiding voor een klanttevredenheidsonderzoek. “Het was tijd om eens te kijken waar we staan.” Het onderzoek wijst uit dat het werkveld Aeres Tech als een betrouwbare en deskundige dienstverlener ziet. Klanten geven het bedrijf als algehele waardering een acht. Bovenkamp: “Het onderzoek is aanleiding voor trots, maar geeft Aeres Tech ook handvatten tot verbetering. We gaan intensief aan de slag met conceptontwikkeling, bedrijfsadvies en ondersteuning. Zo ontwikkelen we momenteel activiteiten voor de precisielandbouw en voor moderne technieken zoals warmtepompen”.

Drie pijlers nieuwe koers
Hoe gaat Aeres Tech ervoor zorgen dat elke cursist precies dat (bij)leert wat hij/zij nodig heeft, hoe vindt ze de benodigde topdocenten en zorgt ze ervoor dat de eigen medewerkers bij de tijd blijven in een dynamische technische omgeving. Tech scherpt daarvoor de koers van de afgelopen jaren aan en verbreed en verdiept haar aanbod. De nieuwe koers van het strategische beleidsplan Aeres Tech 2020 staat daarbij op drie pijlers: flexibiliteit, innovatie en totaal ontzorgen.

> Flexibiliteit: luisteren en meebeleven

Belangrijke doelstellingen van het nieuwe plan zijn een volledig vraaggestuurd aanbod en het uitbouwen van de bestaande relaties. Beiden moeten flexibiliteit bevorderen. In het jaar 2017 intensiveren Fedecom Academy, Opleidingscentrum GO en de bedrijfsscholen voor de mobiele techniek de samenwerking met Aeres Tech. Fedecom Academy gaat in 2018 zelfs deel uitmaken van Aeres Tech. Jaap Wouda: “Er is geregeld contact. Wij luisteren naar wat er in het veld speelt en waar zij behoefte aan hebben. Zij luisteren naar onze ideeën, naar mogelijke oplossingen en denken mee, zodat we zeker weten dat wat wij bedenken echt bij de sectoren past en op tijd klaar is. We innoveren en ontwikkelen dus samen.” 

Flexibiliteit
De pijler flexibiliteit geldt uiteraard de inhoud van de opleidingen, maar bijvoorbeeld ook de plaats waar Aeres Tech opleidt, de bereikbaarheid en een flexibele schil van deskundigen. 
Wouda: “Bedrijven willen dat de opleidingen voor hun medewerkers herkenbaar en direct toepasbaar zijn én dat ze zo dicht mogelijk bij huis plaatsvinden. Daarom verzorgt Aeres Tech op verschillende locaties les in mobiele techniek en gaan zij voor koudetechniek met GO° het hele land door. Opleidingscentrum GO° heeft op 14 september 2017 voor het eerst de Dag van de Warmtepomp georganiseerd. Daar konden bezoekers alles te weten komen over de laatste trends en ontwikkelingen. Hiermee komt GO° tegemoet aan een groeiende kennisbehoefte op het gebied van warmtepompen.”

Een ander punt dat uit het eerder genoemde klanttevredenheidsonderzoek naar voren komt, is dat Aeres Tech bijna 24/7 bereikbaar moet zijn. Wouda: “Bedrijven hebben soms hele acute opleidingsvraagstukken voor een nieuw project bijvoorbeeld. Dan willen ze snel met ons kunnen schakelen. We hebben hier grote stappen gezet. We zien problemen sneller en lossen die op voordat ze echt belemmerend gaan werken. We blijven in contact.”

Een enorme uitdaging in sectoren waar kennis snel verouderd, is het vinden van mensen die voor de anderen uit lopen en hun kennis willen en kunnen overdragen. Wouda: “We hebben inmiddels een flexibele schil van deskundigen, die we inzetten als er vraag is naar hun soms zeer specifieke expertise. De algemene kennis hebben we zelf in huis en die is in ontwikkeling. Dat doen we onder meer door een nieuwe vorm van dienstverlening: het uitlenen van de eigen medewerkers. In het drukke zomerseizoen is er bij bedrijven enorm veel vraag naar technisch personeel. Dat betekent dat het bij ons stil is: er is geen tijd voor opleidingen. Trainers van Aeres Tech zijn daarom in de zomer van 2017 aan de slag gegaan bij onze klanten. Dit heeft twee voordelen: onze relaties hebben extra mankracht en onze medewerkers houden de vinger aan de pols in het bedrijfsleven waar ze voor opleiden. Zo blijft hun kennis van de sector op peil.”

Dichtbij de sector
Aeres Tech legt haar oor ook te luisteren bij evenementen, waar veel potentiële klanten komen. Wouda: “Drie trainers en drie cursisten van de bbl-bedrijfsopleidingen van Aeres Tech lieten hun licht schijnen op gebeurtenissen tijdens de wedstrijden van de NTTO, de Nederlandse Truck- en Tractorpulling Organisatie. Ze waren hiervoor te gast bij het programmaonderdeel Studio Tech van het RTL7 televisieprogramma Truck- en Tractorpulling. Ook sluiten de marathonschaatssport en Aeres Tech naadloos op elkaar aan. Aeres Tech leidt de mensen op die de vries-en klimaatinstallaties voor de grote (indoor)ijsbanen bouwen en onderhouden en veel marathonschaatsers komen uit de agrarische sector. Daarom is Aeres Tech co-sponsor van het marathonschaatsteam van AB Vakwerk.”

> Innoveren: state-of-the-art, maatwerk en totaaloplossingen

Aeres Tech gelooft in anders denken en anders opleiden, altijd met de dagelijkse beroepspraktijk als vertrekpunt en altijd in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Tech blijft doen wat al werkte, maar voegt daar steeds meer moderne leermethoden en nieuwe topfaciliteiten aan toe. 

Blijven doen wat goed gaat
Aeres Tech verzorgt al jaren volwaardige bbl-(bedrijfs)opleidingen. Veel medewerkers van bedrijven geven de voorkeur aan een opleider als Aeres Tech, boven het reguliere onderwijs. Wouda: “Daar zijn drie redenen voor. Om te beginnen, willen ze gewoon niet meer naar een gewone school. Als ze een technische bbl-opleiding via het reguliere onderwijs volgen, werken ze vier dagen per week en ze gaan de vijfde dag naar school. Die ene dag blijkt erg kort. Bij ons volgen ze langere periodes lessen en overnachten ze hier ook. Ze kunnen zich in die periode echt helemaal op de opleiding concentreren en zijn voor de rest gewoon volledige weken inzetbaar. De derde reden is dat ze bij ons met precies dezelfde machines en apparatuur werken, die ze ook op hun werk hebben. Omdat het bedrijfsopleidingen zijn, zetten de bedrijven hier hun nieuwste modellen neer. De medewerkers leren zo tijdens hun bbl-opleiding hoe ze die modellen moeten onderhouden. Dat zie je bij reguliere scholen niet.”

Aeres Tech bouwt haar topfaciliteiten ook uit. Wouda: “Er is een nieuwe praktijkomgeving gebouwd, waarin de meest high-tech warmtepompen en zonnepanelen voor trainingsdoeleinden staan.”

Nieuwe methoden en media
Wat sinds 2017 nieuw is, is dat Aeres Tech werkt met interactieve lesstof die cursisten alvast thuis kunnen doornemen (blended learning). Wouda: “We hebben met Acole een onderdeel in huis dat state-of-the-art-lesmaterialen en e-learning modules ontwikkelt. We hebben bijvoorbeeld digitale technische taalcursussen Engels en Duits. Ook zijn we In 2017, samen met de CHE in Ede, druk bezig geweest met het opzetten van de Mediahub. Bovenkamp: “Hier kunnen kleine (media-) bedrijven, samen met (ex-)studenten en docenten van de CHE en onze medewerkers werken aan de ontwikkeling van innovatieve mediatoepassingen. Dit kan heel basaal een website of video zijn, maar ook toepassingen als Virtual Reality. Het idee komt voort uit de vraag van de CHE om een plek waar media-studenten aan hun minoren kunnen werken of waar ze samen met (kleine) ondernemers met weinig tijd voor media, innovatieve concepten kunnen uitwerken. Die plek hebben ze nu bij ons aan de Zandlaan. De opening is in januari 2018.”

Wouda: “We zoeken ook naar alternatieven manieren om leren leuk te maken. Een voorbeeld is dat we cursisten oplossingen laten bedenken voor problemen uit de praktijk. In 2017 hebben vier studenten een automatisch knipperlicht voor de trekker ontwikkeld. Het idee is zo goed, dat het echt in productie wordt genomen.”

Maatwerk
Het opleiden van medewerkers is en blijft de kernactiviteit van Aeres Tech. Wouda: “Waar we voorheen kant-en-klare cursussen en opleidingen aanboden, gaan wij nu voor maatwerk en totaaloplossingen. Hiervoor blazen we onder andere het oude idee van de Erkenning van elders verworven competenties (EVC) nieuw leven in. Aeres Tech voert bij potentiële cursisten een technisch assessment uit. Wat kan (capaciteiten) en wil iemand en waar heeft het bedrijf waar de cursist werkt behoefte aan. Met die wensen en behoeften als uitgangspunt stellen we een persoonlijk lesplan op.”

Totaal ontzorgen
Tel alles wat hierboven staat van flexibiliteit, unieke leeroplossingen en ongeëvenaarde praktijklocaties op en combineer dat met de totale organisatie van de opleidingen, business support, coaching en consultancy en er ontstaat een dienstverlener die een HRM-afdeling volledig kan ontzorgen. En dat is waar Aeres Tech naar toe wil. Ze wil als totaalontzorger bijdragen aan de ontwikkeling van bedrijven en professionals in de mobiele- en koudetechniek. Aeres Tech wil vaardigheden direct in de beroepspraktijk ontwikkelen en versterken.

> Kwaliteit en duurzaamheid

Nationaal en internationaal groeit de vraag naar aantoonbare kwaliteit. Certificering is het antwoord dat Aeres Tech daarop heeft en dat ze dat meent, heeft ze in 2017 laten zien. Aeres Tech is een van de voorlopers in het behalen van het ISO 9001-2015-kwaliteitscertificaat. Aeres Tech behoort tot de 30% van de bedrijven die in één keer slaagt voor de nieuwe ISO-norm 9001-2015. Iets om trots op te zijn! Het behalen van de ISO-certificering is uiteraard een technische aangelegenheid, maar gedurende het audit-proces, en de voorbereiding daarop, blijkt dat kwalitatief goed werken en voortdurend verbeteren in het DNA van de Aeres-medewerkers zit. Daarnaast is Aeres Tech een van de uitvoerders van de ‘Green Deal’, een overheidsprogramma ter stimulering van energietransitie en verduurzaming in het bedrijfsleven.