Aeres Hogeschool wint Weidegangtrofee 2017

Agnes van den Pol- van Dasselaar, lector Beweiding bij Aeres Hogeschool Dronten neemt de Weidegang Trofee 2017 in ontvangst tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Convenant Weidegang.


Bron: Duurzame Zuivelketen / Michel Campfens

In 2017 zijn Bel Leerdammer, GEA en Aeres Hogeschool de genomineerden. De hogeschool krijgt de prijs voor het aanstellen van een lector beweiding, extra inzet voor beweiding in het curriculum en de aanjaagfunctie voor beweiding binnen het groen mbo en hbo.

Van den Pol maakt zich al jaren sterk om weidegang weer terug te krijgen in het agrarisch onderwijs (mbo en hbo). “Wat opvalt, is dat Nederlandse bedrijven de afgelopen jaren veel investeren in huisvesting en dierenwelzijn, terwijl landen als Ierland en Nieuw-Zeeland dat juist doen in kennis en innovaties rond beweiding.’’ Aeres-studenten leren inmiddels meer over grondgebonden veehouderij. 150 mbo- en hbo-studenten bezoeken in 2017 de studentendag over gras en beweiding op Aeres Farms in Dronten. Ze horen meer over beweiding plannen, grassen herkennen en grasvoorraad voor beweiding bepalen. Van den Pol: “Beweiding is meer dan de koeien loslaten. Met vakmanschap en kennis over gras haal je meer uit je weidegras. Het is daarbij belangrijk dat het niet alleen bij theorie in de schoolbanken blijft. De studenten moeten het grasland ingaan.” Het lectoraat Beweiding zorgt ook voor meer mogelijkheden voor praktijkonderzoek met studenten, docenten en bedrijfsleven. Om te ontdekken hoe je meer uit weidegras haalt, voeren studenten van Aeres Hogeschool praktijkgericht onderzoek uit op de melkveebedrijven van Aeres Farms. Bij het Aeres Weidebedrijf ligt de focus op maximale weidegang, maximale bewegingsvrijheid en natuurlijke materialen in de stal.

Biologisch weidebedrijf van Aeres Farms

Aeres Weidebedrijf telt 65 stuks melkvee en bijbehorend jongvee, die bij voorkeur 240 dagen per jaar in de wei staan. Het bedrijf is redelijk extensief, zo'n 2 grootvee-eenheden per hectare. De focus van het weidebedrijf ligt op zoveel mogelijk melk uit gras (grasklavermengsel), minimaal krachtvoergebruik, geen kunstmestgebruik, een voorjaarsafkalvende veestapel en op termijn antibiotica-vrij. Hiermee sluit het Weidebedrijf naadloos aan bij het concept van een biologische bedrijfsvoering. Daarnaast is, om maximaal gebruik te kunnen maken van weidegang in het meest hoogproductieve stadium van de lactatie, er de afgelopen twee jaar toegewerkt naar een voorjaarsafkalvende veestapel. In 2016 neemt Aeres daarom het besluit om een SKAL-certificaat aan te vragen, waarmee het Weidebedrijf per 1 januari 2018 een biologische bedrijfsvoering zal hebben.

Aeres Farms Dronten heeft al diversiteit in bedrijfsvoering (drie typen melkveebedrijven), maar gaat nu nog een stap verder door een van de melkveebedrijven om te schakelen naar biologisch.
Studenten van zowel Aeres Hogeschool Dronten als Aeres MBO kunnen zo veel ervaring opdoen en experimenteren met de diversiteit in bedrijfsvoeringen waardoor ze nog beter in staat zijn keuzes te maken met het oog op hun toekomstige functie. 


Bron: Duurzame Zuivelketen / Michel Campfens

Convenant Weidegang

Het Convenant Weidegang is een samenwerking van organisaties in de gehele zuivelketen die invloed hebben op de randvoorwaarden en mogelijkheden voor weidegang. Zij bepalen mede de keuze van de melkveehouder. Dit varieert van veehouders, supermarkten en de overheid tot zuivelondernemingen. De samenwerkende organisaties willen bereiken dat de weidegang gelijk blijft aan het niveau in 2012 (81,2%). Na een periode van afname neemt het percentage weidende melkveebedrijven nu weer toe.