Door de toename van het aantal studenten heeft Aeres Hogeschool Dronten meer onderwijsruimte nodig. De hogeschool creëert deze ruimte door alle techniekfaciliteiten uit het pand van de hogeschool te verhuizen naar de gebouwen van het voormalig trainingscentrum van Aeres Farms. Op deze unieke praktijklocatie bevindt zich het merendeel van de praktijkfaciliteiten. 

De verhuizing biedt de hogeschool kansen om het onderwijs en het onderzoek rond de thema’s agrotechniek, precisielandbouw en bodem profileren uit te breiden in het Agri Innovation Centre met onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten. In een van de beide plantenkassen ontstaat een zogenaamd Circle Lab met experimenten rondom biobased en circulaire economie in co-creatie met vertical farming. Het Agri Innovation Centre geeft studenten de kans om, samen met het bedrijfsleven, te experimenteren en toegepast onderzoek uit te voeren.

Aeres Farms
Aeres Farms (voorheen Aeres Praktijkcentrum) Dronten is dé praktijkleeromgeving van, voor en door studenten van de onderwijsinstellingen van Aeres. Voor zowel Aeres Hogeschool als Aeres VMBO en Aeres MBO (voorheen Groenhorst) is praktijkleren in het onderwijsprogramma van grote waarde. Met name Aeres Hogeschool en Aeres MBO Dronten maken intensief gebruik van de toekomstgerichte opleidingsfaciliteiten op Aeres Farms, welke op steenworpafstand ligt van de hogeschool in Dronten. Maar ook de andere locaties weten steeds vaker de weg te vinden naar de levensechte boerderij.