Eigen vleugel voor mbo’ers Aeres (V)MBO Almere

In oktober 2017 opent Wethouder Peeters van Almere de nieuwe mbo-vleugel van Aeres MBO Almere. De school die stad en natuur verbindt. De aparte mbo-vleugel aan het bestaande schoolgebouw aan de Heliumweg 1 in Almere Poort is maar liefst 2.900 m² en heeft zes praktijklokalen voor de opleidingen Design, Animal, Outdoor, Science en de nieuwe opleiding Food & Lifestyle. Ook zijn er 14 theorielokalen, een collegezaal, spreekkamers en ruimtes voor zelfstudie. Er is ruimte voor 400 mbo-studenten, naast de 900 vmbo-leerlingen die les krijgen in de rest van het gebouw. “We beschikken nu over een modern schoolgebouw waarin beide afdelingen vanuit hun eigen én gezamenlijke cultuur invulling geven aan het onderwijs waar Aeres (V)MBO voor staat”, aldus schooldirecteur de heer B. Houtsma.

Bij het ontwerp van de nieuwe vleugel is er uitdrukkelijk voor gekozen om vmbo en mbo te scheiden. Reden voor deze scheiding is het verschil in leeftijd, de levensfase en het onderwijs dat gegeven wordt. Uit ervaring blijkt dat de leerlingen en studenten die scheiding zelf ook prettig vinden.

Aeres (V)MBO Almere wil zich steeds meer profileren als een duurzame school met aandacht voor een gezonde en vitale leefomgeving. Niet zo verwonderlijk dat de titel van het symposium in de openingsweek ‘De duurzame stad’ is. Een van de gastsprekers is astronaut André Kuipers. Hij gunt de aanwezigen een blik op de wereld vanuit de ruimte en benadrukt dat we maar één aardbol hebben en dat we daar zuinig op moeten zijn. De landscape architect van de Floriade 2022, Niek Roozen vertelt dat Almere bezig is een stad voor de toekomst te bouwen.