Aeres MBO Barneveld krijgt in 2017 definitief de officiële status van dierentuin. Hiermee is Aeres de eerste onderwijsinstelling in Nederland en zelfs Europa met een dierentuinvergunning en daar zijn we trots op! 

Inhoud

  • Vergunning toegekend
  • Verrijking van het onderwijs
  • Toegankelijkheid en uitbreiding

> Vergunning toegekend

Houd je meer dan tien verschillende wilde diersoorten, heb je een publieke functie zoals een school die heeft, en ben je meer dan zeven dagen per jaar open voor publiek? Dan ben je volgens de wet in wezen een dierentuin. Dat Aeres Barneveld meer dan tien wilde diersoorten heeft, is direct duidelijk als je het terrein oploopt. Je ziet onder andere allerlei vogels, vissen, reptielen, stokstaartjes, knaagdieren, alpaca’s, vogelspinnen, kamelen en landbouwdieren. Er zijn 2.500 dieren en 300 diersoorten op het terrein. Overigens hoef je in Barneveld geen olifanten of tijgers achter tralies te verwachten, die horen in grotere dierentuinen thuis. Toch is de wereld van Aeres Barneveld uniek in Nederland: een onderwijsinstelling met een dierentuinvergunning, waarbij conservatie, dierecologie en educatie is verweven in het onderwijsprogramma.  

 

> Verrijking onderwijs

De dierentuin past bij de mbo-school in Barneveld die al meer dan 65 jaar onderwijs verzorgd op het gebied van dieren. Jaarlijks krijgen meer dan 2000 studenten uit heel Nederland hier les in het verzorgen van dieren. Zij leren en werken letterlijk tussen de dieren en zien vanuit bijna alle lokalen dieren. Een deel van de studenten gaat later in grotere dierenparken werken, maar ook als paraveterinair dierenartsassistent krijg je met exotische dieren te maken. Het is de bedoeling om de studenten volop te betrekken bij de organisatie van de dierentuin. Hierdoor leren de studenten mee te werken in een professionele dierentuin omgeving en nemen ze deze ervaring mee wanneer ze later aan de slag gaan in de dierensector.

Studenten zijn verantwoordelijk
Door de vergunning krijgt de school ook nieuwe educatieve mogelijkheden. De studenten runnen de dierentuin en zijn, onder begeleiding, verantwoordelijk. Ze leren zo dat dierverzorging geen kantoorbaan is, maar dat het 365 dagen per jaar en 24 uur per dag doorgaat. Ook in de vakanties dus. De school betrekt de studenten ook zoveel mogelijk bij de inrichting van de verblijven, zodat ze kunnen ontdekken wat er allemaal bij komt kijken. De studenten werken ook mee aan het verbeteren van de aandachtspunten die naar voren kwamen tijdens de externe toetsing voor de vergunning. Denk daarbij aan de juiste dierinformatie per verblijf. 

Toegang tot kennis
Een tweede verandering is, dat studenten nu toegang krijgen tot kennis van andere dierentuinen en de procedures die binnen een dierentuin gelden. Er is een werkgroep opgericht die zich bezighoudt met protocollen rondom registratie dierencollectie, conservatie, beveiliging en communicatie. Voor het aanschaffen of verkrijgen van nieuwe dieren is een vergunning nodig van het ministerie. De studenten kijken mee als we die aanvragen en leren zo ten eerste dat je vergunningen nodig hebt en ten tweede hoe en waar je die aanvraagt. 

Samenwerking met andere dierenparken
De dierentuinstatus opent ook de weg naar samenwerking. De school krijgt toegang tot organisaties als de European Association of Zoos and Aquaria (EAZA), het internationale soorteninformatiesysteem Species360 (ZIMS) en SZH voor levend erfgoed. Als dierentuin kunnen we deelnemen aan fokprogramma’s, dieren uitwisselen en het helpt studenten bij het vinden van stageplaatsen. Twee voorbeelden van de samenwerking daarvan zijn het European Professional Zookeeper Qualification Framework. Dit is een Erasmus+- project waar partners uit zes verschillende landen bij betrokken zijn. Een ander voorbeeld is de overeenkomst die het Dolfinarium heeft afgesloten met Aeres MBO Barneveld. De samenwerking is gebaseerd op het uitwisselen van kennis en ervaring. Studenten én docenten gaan bij het Dolfinarium lessen volgen.

Open voor publiek
Een dierentuin moet jaarlijks een bepaald aantal dagen geopend zijn voor het publiek. Studenten leren daardoor met bezoekers omgaan en antwoord geven op de vragen die zij stellen. Er zijn nog geen vastgestelde openingstijden, maar de dieren op het buitenterrein zijn altijd te bekijken. Doordeweeks kunnen belangstellenden ook de dieren binnen bekijken. Er zijn altijd dierverzorgers aanwezig die vragen kunnen beantwoorden en er is altijd toezicht. 

> Toegankelijkheid en ontwikkeling

Ontwikkeling van EduZoo
Aeres Barneveld wil zich ontwikkelen tot een EduZoo, een educatieve dierencampus. EduZoo gaat op termijn activiteiten voor het publiek organiseren, die gericht zijn op educatie in een belevenis-vorm (edutainment). Op de dierencampus krijgen studenten uit binnen- en buitenland en professionals uit het werkveld topeducatie en is er ruimte voor praktijkonderzoek. Het maakt niet uit of het om een voltijdopleiding van drie jaar gaat of om een eendaagse cursus. Dat is helemaal nieuw, dat bestaat nog nergens. Met de EduZoo speelt Aeres Barneveld ook in op de verwachte krimp in het onderwijs. Met meer activiteiten, kunnen we de kosten van de bijzondere faciliteiten spreiden en ze zo behouden voor de reguliere opleidingen. 

Het is de bedoeling dat de dierentuin op termijn 30.000 bezoekers ontvangt en dat er meer kleine diersoorten komen, zodat de studenten zo veel mogelijk dieren leren kennen. Op dit moment werkt de school aan een nieuw verblijf voor hoefdieren, zoals ezels en kamelen. Bij een dierentuin hoort een bezoekerscentrum waar bezoekers iets kunnen eten en drinken en waar we groepen kunnen ontvangen. Over de invulling daarvan zijn we nog aan het nadenken. 

Verkeer
Aeres Barneveld werkt, samen met de gemeente aan het masterplan voor de campus. Dit masterplan voor de inrichting van het terrein is nodig omdat er steeds meer activiteiten plaatsvinden aan de Barnseweg in Barneveld en er ook van alles gebouwd en gerenoveerd wordt. Het masterplan zorgt ervoor dat het allemaal past. Daar moet om te beginnen ruimte zijn voor het reguliere onderwijs, het trainingscentrum voor volwassenen en voor de dierentuin. Maar ook voor praktijkgericht onderzoek, zoals dat plaatsvindt in het Poultry Expertise Centre. Al deze activiteiten leiden tot meer verkeer op het terrein en om het terrein heen dan je normaal gesproken zou verwachten bij een school. Met de gemeente kijkt de school naar de toegankelijkheid van de dierentuin en de benodigde parkeerruimte. 

Bijdragen aan ontwikkeling
Aeres Barneveld hoopt dat het bedrijfsleven, de gemeente en particulieren willen bijdragen aan de ontwikkeling van de dierentuin. Niet alleen omdat er daardoor meer mensen naar Barneveld komen, maar ook omdat we zo samen jonge mensen enthousiasmeren voor dieren, voor dierenwelzijn, voor conservatie en ecologie.