Natuurlijk oplossen van complexe vraagstukken

Aeres Hogeschool Wageningen heeft een nieuwe driedaagse leergang op masterniveau: Natuurlijk Oplossen van Complexe Opgaven (NOCO). De huidige wereld is complex en voortdurend in beweging. Traditionele aanpakken voor complexe problemen schieten steeds vaker tekort. In de nieuwe leergang gaan studenten aan de slag met deze problemen en proberen zij tot een werkende oplossing te komen. Hierbij maakt de hogeschool gebruik van de nieuwste inzichten van verander- en organisatiekunde, maar wordt vooral inspiratie geput uit de werking van de natuur (Biomimicry).

De toekomstige NOCO-professional heeft al een bachelor op zak, minstens twee jaar werkervaring op HBO-/WO-niveau en wil complexe situaties beter kunnen benaderen en doorgronden. Kandidaten beschikken daarnaast over een complexe werkcontext, die ze kunnen gebruiken voor hun eigen praktijkvraagstuk.