Excellentieprogramma: Wiskunde is overal om je heen

Aeres VMBO Emmeloord besteedt veel aandacht aan talentontwikkeling. Speciaal voor de wiskundetoppers heeft de school een excellentieprogramma wiskunde. In 2017 zijn de eerste acht certificaten uitgereikt. De acht leerlingen zijn persoonlijk geselecteerd op basis van hun motivatie en het feit dat ze echt behoefte hebben aan meer uitdaging. Dat het programma na schooltijd plaatsvindt, maakt ze dan ook niets uit, omdat ze nieuwe dingen gaan leren. Dingen die in de normale lessen niet aan de orde komen. Zo zoeken ze zelf in hun directe omgeving naar wiskundige vraagstukken, die ze daarna alleen of samen proberen op te lossen.

Het excellentieprogramma wiskunde duurt drie jaar en is speciaal ontwikkeld voor wiskunde-uitblinkers van alle leerwegen. Vakdocenten en deskundigen die passen bij het gekozen vraagstuk, bieden ondersteuning. Daarnaast gaan de leerlingen op excursie en doen ze, als dan kan, mee aan een landelijke wiskundewedstrijd. Elk jaar presenteren de leerlingen wat ze geleerd hebben aan een officiële commissie. Hoe ze dat doen, mogen de leerlingen zelf bedenken. Een creatieve oplossing heeft toch wel de voorkeur. De commissie bepaalt of ze excellentiewaardig zijn. Lukt dat, dan ontvangen de wiskundetoppers jaarlijks een Excellentie Certificaat Wiskunde.