Cursus Natuurbeheer en Ondernemerschap

Aeres Hogeschool is één van de ontwikkelaars van het nieuwe cursusprogramma Natuurbeheer en Ondernemerschap, dat ingaat op het natuurbeheer van graslanden en natuurakkers. Het programma is bedoeld voor mensen die een stuk grond willen omvormen tot natuur of die al natuur beheren of pachten. Het programma biedt hen verdieping en inzichten in het integreren van natuurbeheer in de bedrijfsvoering en het benutten van economische kansen die werken in en voor de natuur. Afhankelijk van de behoefte kan een deelnemer aan het hele programma meedoen of losse modules kiezen.

Het programma biedt de (toekomstig) ondernemer perspectief in omschakelen naar een toekomstbestendig bedrijf en geeft de ondernemer de mogelijkheid om bij te dragen aan een draagkrachtige natuur.

Dit unieke programma is ontwikkeld in samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en HAS Hogeschool en wordt op allerlei plekken door het land verzorgd.