Arrangementsklas Lelystad: niet meer tussen wal en schip

Aeres VMBO Lelystad heeft sinds 2017 een arrangementsklas voor de basisberoepsgerichte (BBL) en kaderberoepsgerichte (KBL) leerweg. In deze klas zitten leerlingen die voorheen naar het speciaal onderwijs gingen, maar daar eigenlijk niet thuishoren. Het idee is dat ze met wat extra aandacht binnen het reguliere onderwijs kunnen blijven. Ze presteren daardoor beter en voelen zich prettiger.

Wat er anders is aan deze klas is dat rust en regelmaat centraal staan. Ze hebben geen les- en lokaalwisselingen of tussenuren. Het zijn kleine groepen met een vast docententeam.
Na twee jaar bekijkt de school of een leerling naar het reguliere onderwijs kan of toch naar speciaal onderwijs moet.

De gemeente draagt vanuit het Transitiefonds bij aan de arrangementsklassen. Zij wil daarmee bereiken dat de leerlingen (later) minder vaak een beroep hoeven te doen op zwaardere zorg.