Margit kijkt uit het raam

Orthopedagoog Margit de Groot: “Kinderen met een hulpvraag zijn hier goed in beeld”

Margit de Groot (29) werkt sinds september vorig jaar drie dagen per week als orthopedagoog bij Aeres VMBO Almere. Het is haar eerste baan in het onderwijs. Hiervoor werkte ze als casemanager in de jeugdzorg. “Ik merkte dat mijn hart meer bij het onderwijs ligt.”

Tijdens haar studie Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam maakte Margit kennis met het onderwijs. “Ik vind het contact met kinderen binnen de setting van een school ontzettend leuk. Het is een dynamische en positieve omgeving. Achter de schermen zet je alles in het werk om leerlingen die iets extra’s nodig hebben een goede schooltijd te geven.”

Steeds meer ruimte voor begeleiding

Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs in 2014 is er steeds meer ruimte voor extra begeleiding. Deze wet legt een zorgplicht bij scholen om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Hiervoor werken scholen samen in samenwerkingsverbanden.

Sollicitatiegesprek

“Ik vind het belangrijk dat elk kind overal welkom is. In het sollicitatiegesprek kwam goed naar voren dat Aeres VMBO Almere veel aandacht heeft voor het welzijn van kinderen. Nu ik hier bijna een jaar werk, weet ik dat dat ook echt zo is. Kinderen met een hulpvraag zijn hier goed in beeld.”
In Almere volgen alle vmbo-leerlingen het profiel Groen dat, naast een aantal verplichte vakken, uit verschillende praktijkvakken bestaat. Margit: “Kinderen die moeite hebben met leren uit lesboeken, vinden dit praktijkgerichte aanbod over het algemeen heel fijn. Ze zijn actief met leren bezig.”

Pubertijd is een ingewikkelde fase

De pubertijd en alles wat daarbij komt kijken is een ingewikkelde fase, zeker in deze coronacrisis. Leerlingen voelen zich eenzaam en zitten niet altijd goed in hun vel. Als er behoefte is aan een begeleidingstraject, onderzoekt Margit samen met een leerling en zijn/haar ouders de precieze hulpvraag en stelt ze vervolgens een doelgericht behandelplan op. “Het uitgangspunt is steeds: wat heeft een kind nodig om succesvol een diploma te halen.” Op dit moment begeleidt ze verschillende leerlingen met plannen, structuur aanbrengen in het schoolwerk, motivatieproblemen of het vergroten van zelfvertrouwen. Als de hulpvraag heel specifiek of langdurend is, schakelt de school externe hulpverlening in.

Goede verbinding vanuit Amsterdam

Margit werkt met veel plezier bij Aeres VMBO Almere, dat vanuit haar woonplaats Amsterdam goed bereikbaar is. “Naast een goede werksfeer en leuke collega’s ben ik erg blij met het groene profiel van Aeres. Ik vind het belangrijk dat opgroeiende kinderen nadenken over het belang van een gezonde en groene leefomgeving. Ik ben zelf vegetariër en probeer duurzaam te leven. Tuinieren bijvoorbeeld vind ik erg leuk, ook al heb ik alleen maar een dakterras.”

Ben jij op zoek naar een baan in het vmbo? Check onze vacatures en wie weet verwelkomen we je straks als nieuwe collega op een van onze scholen.

Margit kijkt in de camera