Vacature bij VMBO en MBO Nijkerk

Teamleider vmbo/mbo

 • Aeres VMBO
 • Nijkerk
 • 0,8 - 1,0 fte
 • Sluitingsdatum: 3-10-2022

Aeres (V)MBO Nijkerk zoekt zo snel mogelijk een Teamleider vmbo/mbo met kennis van bedrijfsmatige processen in het onderwijs.

De functie

Als teamleider geef je leiding, met veel aandacht voor eigenaarschap laag in de organisatie, waarbij de verantwoordelijkheid op meerdere terreinen ligt (integraal management). Van de te benoemen teamleider wordt verwacht dat hij/zij in samenwerking met de andere teamleider en de locatiedirecteur de school door kan ontwikkelen, zowel procesmatig als onderwijskundig. De teamleider heeft daartoe als (deel)portefeuilles onder andere onderwijslogistiek (werkverdeling, rooster), ICT, huisvesting, de leerling ondersteuning, examinering vmbo en PR/Marketing.

Het takenpakket van de teamleider bestaat op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

 • Leiding en sturing geven aan de bedrijfsmatige processen binnen de school, zie de portefeuilles
 • leidinggeven aan het onderwijsteam dat onder de teamleider valt
 • coachen van de docenten van de vakgroepen die onder de teamleider vallen
 • sturen op de verdere ontwikkeling van medewerkers naar resultaatverantwoordelijkheid binnen een lerende organisatie
 • mede vormgeven aan de onderwijsontwikkeling, het pedagogisch-didactisch klimaat, passend onderwijs en (student/leerling)begeleiding op de locatie
 • profilering van de school in de regio, intensief samenwerken met het bedrijfsleven
 • bijdragen aan een goede aansluiting van vo en mbo-onderwijs
Talent voor groei

Jouw kwaliteiten

 • Beschikken over kennis en ervaring binnen het beroepsonderwijs, bij voorkeur in het (v)mbo. Ervaring in de combinatie mbo/vmbo is een pré.
 • Beschikken over relevante leidinggevende ervaring.
 • Visie hebben op de recente onderwijsontwikkelingen binnen het (v)mbo groen en vanuit die visie een team kunnen aansturen.
 • Besluitvaardig zijn en kunnen plannen en organiseren.
 • Kunnen sturen op verantwoordelijkheid en eigenaarschap van teamleden
 • Kunnen confronteren zonder daarbij de menselijke verhouding uit het oog te verliezen.
 • Toegankelijk zijn voor de medewerkers, leerlingen en hun ouders, en hen op een respectvolle en geïnteresseerde manier benaderen.
 • Beschikken over een onderwijsbevoegdheid.
 • Intern en extern contacten kunnen leggen, deze onderhouden en benutten voor de locaties.
 • Beschikken over een relevant (groen) netwerk is een pré.

Van sollicitanten verwachten wij dat zij bereid zijn mede vorm te geven aan de christelijke identiteit van de school.

Ons aanbod

Wij bieden een prettige werksfeer op een kleinschalige locatie (ca. 490 leerlingen en studenten) met een enthousiast en betrokken team. Structuur en aandacht, veiligheid en gedegen onderwijs staan centraal. Inschaling vindt plaats volgens de CAO-mbo in schaal LD (maximaal € 5.924,- bruto per maand bij volledige dienstbetrekking). Bij structurele vacatures bieden wij gedurende het eerste jaar een jaarcontract aan bij Stichting Aeres.

 

Aeres (V)MBO Nijkerk

Aeres (V)MBO Nijkerk verzorgt vmbo-onderwijs in drie leerwegen (Basisberoeps, Kaderberoeps en Gemengde leerweg). Daarnaast wordt mbo-onderwijs aangeboden. Op dit moment zijn dat de opleidingen hovenier en de opleiding Allround coördinator-instructeur buitensport.
Aeres is een maatschappelijk betrokken opleidingsinstituut met meerdere locaties in Midden-Nederland en Friesland, voor vo en mbo onderwijs en drie locaties voor hbo onderwijs. Vanuit een christelijke levensvisie wordt gewerkt aan aantrekkelijk, betekenisvol onderwijs voor (jonge) mensen, die in de sector natuur, voedsel en leefomgeving (gaan) werken.
De school staat op een terrein van ca. 2,5 ha. Het terrein is omgedoopt tot 'Landgoed Luxool', waaraan een participatie project is gekoppeld met leerlingen, studenten en externe partijen.

 

Interesse?

Is je interesse gewekt en wil je meer informatie? Dan kun je contact opnemen met mevrouw Annette Vermaas, locatiedirecteur, telefoon 088-0205900 of 06-83216792.
De vacature staat open tot 3 oktober 2022. Wij komen graag met je in contact voor een eerste kennismaking.
De eerste ronde gesprekken is gepland op 10 oktober 2022; het tweede gesprek in de week van 17 oktober 2022. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.
De vacature is intern en extern uitgezet, de interne kandidaat heeft bij gebleken geschiktheid de voorkeur ten opzichte van de externe kandidaat.

In verband met de AVG-wetgeving accpeteren wij alleen sollicitaties via onze website. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.