Overleg Aeres Hogeschool Wageningen

Opleidingsmanager voor de deeltijd lerarenopleiding groene sector

 • Aeres Hogeschool
 • Wageningen
 • 0,8-1,0 fte
 • Sluitingsdatum: 20-9-2021

Aeres Hogeschool Wageningen zoekt per 1 september een Opleidingsmanager voor de deeltijd lerarenopleiding groene sector.

Wat je gaat doen

De opleidingsmanager is verantwoordelijk voor de deeltijd bachelor lerarenopleidingen Groene sector. De opleidingsmanager doet dit samen met een team van 10-15 docent-lerarenopleiders. De opleidingsmanager zorgt met het team voor de uitwerking en de uitvoering van de visie op opleiden en begeleiden van de studenten en is samen met twee collega-opleidingsmanagers verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van alle B- en Ad-opleidingen van de faculteit. De opleidingsmanagers van de bachelor en masteropleiding vormen met de programmadirecteur en de faculteitsdirecteur het faculteitsmanagementteam. De aandacht voor de verschillende beleidsterreinen en processen is verdeeld binnen het managementteam. De opleidingsmanager is in staat om zowel met individuele belangen van teamleden als ook met algemene organisatiebelangen om te gaan, ook als deze met elkaar conflicteren. We vragen van deze nieuwe collega persoonlijk leiderschap, onderwijskundig leiderschap en een positieve en resultaatgerichte houding.

De opdracht

De deeltijdopleidingen verder uitwerken tot flexibele leerroutes voor deeltijdstudenten, inclusief de toepassing van afstandsonderwijs en leren met behulp van ict. Studenteninstroom voor de opleiding vergroten. Netwerk groene sector versterken, o.a. via de opleidingsscholen.

De taken

 • Leiding geven aan de professionele dialoog en het collectieve leren in het team.
 • Vormgeven aan de teamopdracht inzake het bedienen van de specifieke doelgroep: deeltijdstudenten in de verschillende opleidings- en zij-instroomvarianten groene sector in aansluiting op landelijke ontwikkelingen inzake lerarenopleidingen.
 • Verbinden van de individuele missie en visie van teamleden met de collectieve missie en visie.
 • Organiseren en coördineren van de uitvoering van het B- onderwijsprogramma en de onderwijsontwikkeling conform de (landelijk vastgestelde) doelen, de dublindescriptoren en evaluaties.
 • Nauw samenwerken en afstemmen met collega-opleidingsmanagers over (onderwijs-)activiteiten en uitvoering van de eigen teams.
 • Planmatig organiseren van de werkzaamheden van het team, zowel dagelijks operationeel als tactisch. Organiseren en monitoren van het onderwijsproces en logistieke zaken.
 • Zorg voor medewerkers eigen team, goed werkgeverschap vorm geven en verzuim monitoren en begeleiden.
 • Zorgen voor de planmatige bijstelling, actualisering en profilering van het onderwijs op basis van kwaliteitsstandaarden en het kwaliteitssysteem.
 • Studenten tijdig (laten) informeren over studievoortgang.
 • Actief bijdragen aan de beleidsontwikkeling van de faculteit.
 • Bijdragen aan de voortdurende ontwikkeling en uitvoering van de (onderwijs-)visie en identiteitsontwikkeling 'Vergroot je leerkracht en het onderliggende perspectief van ecologische intelligentie.
 • Voeren van individuele functionerings-, resultaat- ontwikkel- en beoordelingsgesprekken met teamleden.
 • Kennis van ontwikkelingen in lerarenopleidingen ontwikkelen en bijhouden, en op de hoogte blijven van onderwijsontwikkelingen en innovaties in het beroepsonderwijs.
 • Het onderhouden van contacten met het relevante beroepenveld en landelijke overlegorganen.
Talent voor groei

Wij vragen

Naast een mastergraad (eis) vragen we een bewijs van onderwijsbekwaamheid. Ervaring in het leidinggeven aan een team professionals en ervaring in het (groene) beroepsonderwijs zijn een pré, evenals internationale ervaring, kennis van ict toepassingen in het onderwijs, projectleiderschap, praktijk(gericht) onderzoek en een relevant netwerk.

 

Wij bieden 

 • De taken worden uitgevoerd vanuit de functie van hogeschoolhoofddocent functie schaal 13 met een maximum van € 6.202,13 bruto bij fulltime dienstverband conform CAO HBO
 • Omvang minimaal 0,8 fte.
 • Het betreft een structurele functie.
 • Eerste aanstelling voor bepaalde tijd met een maximum van twee jaar bij de Stichting Aeres Groep.
 • Voor onze secundaire arbeidsvoorwaarden zie de website www.werkenbijaeres.nl.

Waar je gaat werken

Bij Aeres Hogeschool Wageningen richt je je op het vergroten van de leerkracht van mensen en organisaties. Van (beroeps-)onderwijs tot professionele praktijk. Geïnspireerd door de natuur. Het vergroten van leerkracht staat centraal in het totale onderwijsaanbod, de professionaliseringstrajecten en in het praktijkgerichte onderzoek. We staan middenin het werkveld en leiden innovatieve docenten en kennismanagers, praktijkopleiders, innovators van leren op voor beroepsonderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. We zijn nauw betrokken bij inhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen binnen deze sectoren. Sinds jaar en dag hebben veel afgestudeerden een circulaire of hybride carrière, juist door de verbinding van het beroepsdomein en de sector met leren en onderwijs. Duurzaam leren en ontwikkelen staat centraal in alle opleidingen, praktijkgericht onderzoek is specifiek gekoppeld aan ons profiel, en we verzorgen onder andere nascholingen en deskundigheidsbevordering voor het educatieve- onderwijswerkveld. Onze masteropleiding Leren en Innoveren onderscheidt zich als zeer goed beoordeelde opleiding. Het is een overzichtelijke faculteit met 800 studenten, kleine groepen en persoonlijke aandacht voor elke student, gevestigd op Wageningen Campus.

Aeres Hogeschool is geworteld in het groene en educatief hoger onderwijs. Wij richten ons op onderwijs, onderzoek en het delen en toepasbaar maken van kennis. Professioneel ontwikkelen, grenzen verleggen, innovatief ondernemen, contextueel leren en duurzaam handelen; dat vinden we belangrijk. Zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van toekomstgerichte, innovatieve professionals die in staat zijn om verantwoorde beslissingen te nemen in een complexe wereld. Binnen de faculteiten in Almere, Dronten en Wageningen studeren circa 3.200 studenten. Iedere faculteit heeft een eigen profiel en focus.

 

Interesse? 

 • Voor vragen kunt u contact opnemen met Madelon de Beus, m.de.beus@aeres.nl.
 • Wij ontvangen graag uw motivatie en cv uiterlijk 20 september om 12 uur via de website www.werkenbijaeres.nl, t.a.v. mw. drs M. de Beus, directeur. LET OP! In verband met de AVG worden sollicitaties via andere kanalen niet meegenomen in de selectieprocedure.
 • Gesprekken worden gehouden op woensdag 6 oktober in Wageningen.