Locatie Dronten

Lector Ethiek en Landbouw

 • Aeres Hogeschool
 • Dronten
 • 0,4 fte
 • Sluitingsdatum: 9-1-2022

Aeres Hogeschool Dronten voelt zich vanuit haar merkbelofte ‘Economy of Life’ uitgedaagd om een actieve en betekenisvolle bijdrage te leveren aan het goede gesprek tussen de land- en tuinbouwsector en de samenleving.

Ontwikkelingen in de land- en tuinbouwsector én in de samenleving, zoals globalisering, individualisering, digitalisering, etc. hebben effect op de onderlinge verhoudingen. Hoewel de land- en tuinbouwsector nog steeds een belangrijke economische sector is, voelen veel agrarische ondernemers zich onvoldoende gewaardeerd. Door actuele opgaven als klimaat en stikstof worden kritische vragen gesteld over de gebruiksruimte (bodem, water, lucht). Sector en samenleving reageren vaak op elkaar op basis van (voor-)oordelen en overtuigingen. Er is weinig reflectief vermogen, waardoor het goede gesprek over elkaars drijfveren en waarden wordt bemoeilijkt.

Bovenstaande ontwikkelingen en opgaven vragen om:

 • Vanuit de persoonlijke vraag naar kernwaarden: wat is voor jou en mij invulling van het goede leven?
 • een goed gesprek tussen sector en samenleving: hoe gaan jij en ik in wederzijdse afhankelijkheid met elkaar om?
 • over een rechtvaardig gebruik van de omgevingsruimte (bodem, water en lucht): hoe zijn jij en ik rentmeester voor de komende generatie?
 • en een rechtvaardige waardering voor productie van gezond voedsel en beheer van de ruimte: hoe ziet jouw en mijn balans van geven en ontvangen eruit?

In de praktijk blijken het stellen van goede vragen en het luisteren zonder oordeel, kortom het voeren van het goede gesprek (dialoog), een lastige opgave. Enerzijds omdat goede taal om te kunnen reflecteren ontbreekt en anderzijds omdat begrippen en christelijke deugden als rentmeesterschap, rechtvaardigheid, afhankelijkheid, geloof, hoop en liefde om meer ethische bezinning in en samen met de praktijk vraagt. Aan deze twee lacunes wil het lectoraat Ethiek en Landbouw van Aeres Hogeschool Dronten invulling geven.

 

De functie omvat:

 • Ontwerpen van nieuwe zienswijzen waarmee (historische en internationale) ontwikkelingen in de agrarische sector en de samenleving ethisch-sociologisch kunnen worden geduid.
 • Ontwikkelen van taal-instrumentarium voor het voeren van het goede gesprek tussen sector en samenleving en studenten, docenten en onderzoekers daarin te trainen.
 • Vertalen van christelijke deugden als rentmeesterschap, rechtvaardigheid, afhankelijkheid, geloof, hoop en liefde naar handelingsperspectieven in de praktijk van de land- en tuinbouw.
 • Ontwikkelen van de interne en externe samenwerking binnen onderwijs en onderzoek op het gebied van ethiek en landbouw.
 • Resultaten van het praktijkgerichte onderzoek verbinden met het onderwijs, door het ontwikkelen van nieuwe curriculumonderdelen of aanpassen van bestaande onderdelen.
 • Publiceren over ethiek en landbouw in uiteenlopende media en actief het publieke debat daarover voeren.
 • Organiseren en onderhouden van een relevant netwerk van deskundigen uit verschillende disciplines voor inspiratie en kennis, leidend tot nieuwe zienswijzen en instrumentaria.
 • Initiëren van nieuwe ontwikkelingen en projecten op het gebied van de hierboven genoemde inhoud van het lectoraat.
Talent voor groei

Uw kwaliteiten

 • U bent een gepromoveerde academicus. U beschikt over brede en conceptuele kennis van de vakgebieden, ethiek, sociologie en landbouw. U heeft ervaring met ontwikkelprojecten en het samenwerken met verschillende bedrijven, instellingen en overheden.
 • U bent een verbinder. U beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden om mensen uit verschillende werelden te verbinden en samen nieuwe kennis en concepten te ontwikkelen.
 • U heeft aantoonbare ervaring met onderzoek (wetenschappelijk en praktijkgericht), kennisoverdracht en contractactiviteiten. U stimuleert en ondersteunt onderzoekers, docenten en studenten van de hogeschool bij het verbeteren van hun reflectieve vermogens.
 • U bent een netwerker. U heeft visie op ontwikkelingen in de agrarische sector en de samenleving en kunt deze vanuit ethisch perspectief duiden. U stelt uw netwerk beschikbaar voor studenten, docenten en onderzoekers van Aeres Hogeschool Dronten vanuit de overtuiging dat verbinden en samenwerken tot meerwaarde leidt.
 • U bent een inspirator. U werkt vanuit christelijke waarden en normen en verkent nieuwe terreinen. U inspireert studenten, docenten en onderzoekers om waardengericht te werken en samen bruggen te bouwen.

 

Aeres Hogeschool

Aeres Hogeschool is geworteld in het groene en educatief hoger onderwijs. Wij richten ons op onderwijs, onderzoek en het delen en toepasbaar maken van kennis. Professioneel ontwikkelen, grenzen verleggen, innovatief ondernemen, contextueel leren en duurzaam handelen; dat vinden we belangrijk. Zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van toekomstgerichte, innovatieve professionals. Professionals die in staat zijn om verantwoorde beslissingen te nemen in een complexe wereld. Binnen de faculteiten in Almere, Dronten en Wageningen studeren ruim 4.000 studenten. Iedere faculteit heeft zijn eigen profiel en focus.

 

Aeres Hogeschool Dronten

De faculteit in Dronten is toonaangevend in het agrarisch domein. Wij leggen ons toe op agribusiness in al haar facetten; op agrofood & ondernemen en mens, dier & gezondheid. Er studeren in totaal 2.500 (Nederlandse en internationale) studenten die gebruik kunnen maken van onze vele voorzieningen om praktijkervaring op te doen.
De christelijke identiteit van de faculteit in Dronten komt tot uiting in de 'Economy of Life'. Daarin gaat het om 'samen leven' in de ware zin van het woord. Niet 'hebben en moeten', maar 'zijn en mogen' vormen de kern van het leven. 'Rentmeesterschap' is voor ons het begrip waarin duurzaamheid en ondernemerschap samenkomen. We zijn benieuwd hoe jij hieraan vorm en inhoud wilt geven. We vinden hierover graag iets terug in je motivatiebrief. In sollicitatiegesprekken praten we er graag over door.

Ons aanbod

Het uitdagende van werken bij Aeres Hogeschool is dat je met een team werkt aan de ontwikkeling van professionals in samenwerking met de sector waarvoor wij opleiden. Je krijgt ook volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Aan de functie Lector Ethiek en Landbouw is een salarisperspectief gekoppeld van schaal 15 van de cao hbo (minimaal € 5.362,67 en maximaal € 7.485,19 bruto per maand bij een fulltime aanstelling). We werken met een normjaartaak van 1659 uren (fulltime dienstverband). De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed. We bieden een vaste dertiende maand, 8% vakantiegeld en een collectieve ziektekostenverzekering.
Bij alle vacatures wordt eerst een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan bij Stichting Aeres Groep.

 

Interesse?

 • Heeft u vragen? Neem dan contact op met Dr. Ir. C.G. Kocks (Teamleider Praktijkgericht Onderzoek) via c.kocks@aeres.nl.
 • Enthousiast geworden? Reageer dan vóór 10 januari aanstaande.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.