Locatie Dronten

Lector Bedrijfsopvolging en -ontwikkeling binnen agrarische bedrijven

 • Aeres Hogeschool
 • Dronten
 • 0,6 fte
 • Sluitingsdatum: 4-12-2022

Eén van de speerpunten van Aeres Hogeschool Dronten is ‘Agrofood en Ondernemen’.

De hogeschool verwierf het Bijzonder Kenmerk Ondernemen van de NVAO. De opleidingen Dier- en Veehouderij en Tuinbouw & Akkerbouw hebben beiden een ondernemerschapsvariant, waarin veel toekomstige ondernemers worden opgeleid. Binnen de opleiding Bedrijfskunde en Agrifoodbusiness kunnen studenten als Green Starters met een eigen bedrijf afstuderen. Het onderzoeksprogramma van de faculteit Dronten heeft als titel 'Duurzaam Ondernemen'.
De faculteit voert samen met andere hogescholen onderzoeksprojecten uit en ontwikkelt zo nieuwe kennis over bedrijfsopvolging. Ook wordt er nauw samengewerkt met het Nederlands Agrarisch JongerenKontakt (NAJK). Binnen het speerpunt ondernemen is veel aandacht voor bedrijfsopvolging. Veel studenten in Dronten komen van een agrarische bedrijf. Een aanzienlijk deel daarvan wil het bedrijf later overnemen.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat ca. 16.000 bedrijven geen opvolger heeft. Het voortbestaan van voldoende agrarische bedrijven met een goede verdiencapaciteit is voor de leefbaarheid op het platteland in Nederland van groot belang. Daarom is het van maatschappelijk belang dat er nieuwe verdienmodellen én creatieve opvolgingsmodellen worden ontwikkeld, waarbij bezit en gebruik (exploitatie) van bedrijf(sonderdelen) opnieuw worden onderzocht.

In de merkbelofte van de hogeschool, genaamd 'Economy of Life', worden duurzaamheid en ondernemerschap samengevat in het woord 'rentmeesterschap'. De 'Economy of Life' bestaat uit drie pijlers: levensdoel, levensbehoefte en leefomgeving. Deze aspecten zijn de inspiratiebron voor het nieuwe lectoraat Bedrijfsopvolging en -ontwikkeling: 'Rentmeesterschap – de agrarische ondernemer van de toekomst.'

 

De functie omvat:

 • Ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen én creatieve opvolgingsmodellen voor bedrijven, gebaseerd op een goede balans tussen geven en ontvangen bij (alle) betrokkenen, binnen en buiten de familie.
 • Ontwikkelen van ontwikkelingsmodellen voor agrarische ondernemers (in opleiding), die ze in staat stelt om onderbouwde keuzes te maken over 'hoe' en 'waar' ze willen Ondernemen.
 • Ontwikkelen van de interne en externe samenwerking binnen onderwijs en onderzoek op het gebied van ondernemen en bedrijfsopvolging.
 • Resultaten van het praktijkgerichte onderzoek verbinden met het onderwijs, door het ontwikkelen van nieuwe curriculumonderdelen of aanpassen van bestaande onderdelen.
 • Publiceren over nieuwe ontwikkelingen, nieuwe kennis en concepten in uiteenlopende media.
 • Organiseren en onderhouden van een relevant netwerk van deskundigen uit verschillende disciplines voor inspiratie en kennis, leidend tot nieuwe concepten.
 • Initiëren van nieuwe ontwikkelingen en projecten op het gebied van de hierboven genoemde inhoud van het lectoraat.
 • Acquireren van onderzoeksprojecten.
Talent voor groei

Uw kwaliteiten

 • U bent een gepromoveerde academicus. U beschikt over brede en conceptuele kennis van het vakgebied. U heeft ervaring met ontwikkelprojecten en het samenwerken met verschillende bedrijven, instellingen en overheden.
 • U heeft aantoonbare ervaring met onderzoek (wetenschappelijk en praktijkgericht), kennisoverdracht en contractactiviteiten. U stimuleert en ondersteunt onderzoekers, docenten en studenten van de hogeschool bij het verbeteren van hun innovatieve vermogens.
 • U bent een netwerker. U heeft visie op ontwikkelingen in agrarische bedrijven en de wijze waarop deze kunnen worden overgedragen. U stelt uw netwerk beschikbaar voor docenten en studenten van Aeres Hogeschool Dronten vanuit de overtuiging dat verbinden en samenwerken tot meerwaarde leidt.
 • U bent een inspirator. U pioniert graag en verkent nieuwe terreinen. Met nieuwe kennis en ontwerpen over verdienmodellen en opvolgingsmodellen inspireert u studenten, docenten en onderzoekers om samen nieuwe wegen in te slaan.
 • U bent een verbinder. U beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden om mensen uit verschillende disciplines te verbinden en samen nieuwe kennis en concepten te ontwikkelen.

 

Aeres Hogeschool

Aeres Hogeschool is geworteld in het groene en educatief hoger onderwijs. Wij richten ons op onderwijs, onderzoek en het delen en toepasbaar maken van kennis. Professioneel ontwikkelen, grenzen verleggen, innovatief ondernemen, contextueel leren en duurzaam handelen; dat vinden we belangrijk. Zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van toekomstgerichte, innovatieve professionals. Professionals die in staat zijn om verantwoorde beslissingen te nemen in een complexe wereld. Binnen de faculteiten in Almere, Dronten en Wageningen studeren ruim 4.000 studenten. Iedere faculteit heeft zijn eigen profiel en focus.

 

Aeres Hogeschool Dronten

De faculteit in Dronten is toonaangevend in het agrarisch domein. Wij leggen ons toe op agribusiness in al haar facetten; op agrofood & ondernemen en mens, dier & gezondheid. Er studeren in totaal 2.500 (Nederlandse en internationale) studenten die gebruik kunnen maken van onze vele voorzieningen om praktijkervaring op te doen.
De christelijke identiteit van de faculteit in Dronten komt tot uiting in de 'Economy of Life'. Daarin gaat het om 'samen leven' in de ware zin van het woord. Niet 'hebben en moeten', maar 'zijn en mogen' vormen de kern van het leven. 'Rentmeesterschap' is voor ons het begrip waarin duurzaamheid en ondernemerschap samenkomen. We zijn benieuwd hoe jij hieraan vorm en inhoud wilt geven. We vinden hierover graag iets terug in je motivatiebrief. In sollicitatiegesprekken praten we er graag over door.

Ons aanbod

Het uitdagende van werken bij Aeres Hogeschool is dat je met een team werkt aan de ontwikkeling van professionals in samenwerking met de sector waarvoor wij opleiden. Je krijgt ook volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Aan de functie Lector Bedrijfsopvolging en -ontwikkeling binnen agrarische bedrijven is een salarisperspectief gekoppeld van schaal 15 van de cao hbo (minimaal € 5.362,67 en maximaal € 7.485,19)
bruto per maand bij een fulltime aanstelling). We werken met een normjaartaak van 1659 uren (fulltime dienstverband). De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed. We bieden een vaste dertiende maand, 8% vakantiegeld en een collectieve ziektekostenverzekering.
Bij alle vacatures wordt eerst een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan bij Stichting Aeres Groep.

 

Interesse?

 • Heeft u vragen? Neem dan contact op met Dr. Ir. C.G. Kocks (Teamleider Praktijkgericht Onderzoek) via c.kocks@aeres.nl.
 • Enthousiast geworden? Reageer dan vóór 5 december aanstaande met motivatiebrief en cv.