Locatie Dronten

Lector Agrarisch Waterbeheer

 • Aeres Hogeschool
 • Dronten
 • 0,5 fte
 • Sluitingsdatum: 8-5-2023

Wilt u samen met onderzoekers, docenten en studenten werken aan het innoveren van agrarisch waterbeheer en hiermee een essentiële bijdrage leveren aan de verduurzaming van de waterkwaliteit? Solliciteer dan nu naar de functie van Lector Agrarisch Waterbeheer.

De functie

De lector geeft leiding aan een onderzoeksgroep waarin de kernopgaven van het lectoraat gerealiseerd worden.

Het thema agrarisch waterbeheer is al jaren een actueel thema. Water is een belangrijk aspect van verduurzaming van de voedselproductie en het wordt steeds schaarser. De zorg voor de kwantiteit en kwaliteit van water is een groot aandachtspunt voor agrarisch ondernemers. Het thema omvat vraagstukken rondom waterbeschikbaarheid, irrigatie, beregening, drainage, fertigatie en verzilting. De nieuwe lector Agrarisch Waterbeheer werkt nauw samen met andere lectoraten binnen Aeres en met andere groene kennisinstellingen.

De lector Agrarisch Waterbeheer voert praktijkgericht onderzoek uit en ontwikkelt beroepsgericht hbo-onderwijs in nauwe samenwerking met de agrarische of daaraan verwante beroepspraktijk, belangen- en beheersorganisaties en (wetenschappelijke) kennisinstellingen. Het lectoraat ontwikkelt nieuwe, praktijkgerichte kennis en creëert meerwaarde door het verbinden van praktijkonderzoeksprojecten met het onderwijs, het bedrijfsleven en soms ook met beleidsmakers.
De lector schrijft in het eerste jaar van zijn/haar lectoraat een bij deze opgave passend lectoraatsplan. Realiseren van financiële dekking van het lectoraat door middel van subsidies en projecten is een voorwaarde voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst na het eerste jaar.

De functie omvat:

 • Initiëren van nieuwe ontwikkelingen en projecten op het gebied van water voor agrarische doeleinden.
 • Acquireren van onderzoeksopdrachten.
 • Onderhouden en uitbreiden van een relevant netwerk.
 • Resultaten van het praktijkgerichte onderzoek verbinden met het onderwijs.
 • Publiceren over nieuwe ontwikkelingen en ontwikkelde kennis in uiteenlopende media.
Talent voor groei

Uw kwaliteiten

 • U bent een gepromoveerde academicus. U beschikt over brede en conceptuele kennis op het vakgebied en heeft ervaring met innovatiegerichte projecten en het samenwerken met verschillende bedrijven, instellingen en overheden.
 • U heeft aantoonbare ervaring met onderzoek, kennisoverdracht en contractactiviteiten. U stimuleert en ondersteunt onderzoekers, docenten en studenten van de hogeschool bij het verbeteren van hun onderzoek competenties.
 • U bent een netwerker. U heeft visie op de ontwikkelingen op het gebied van agrarisch water en goede nationale en bij voorkeur ook internationale relaties met relevante bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen. U stelt uw netwerk beschikbaar voor docenten en studenten van Aeres Hogeschool vanuit de overtuiging dat samenwerken tot meerwaarde leidt.
 • U bent een initiator en een durfdenker. U pioniert graag en u beschikt over de vaardigheid nieuwe ontwikkelingen in een nieuwe omgeving te initiëren en leiding te geven aan implementatie van innovatieve projecten.
 • U bent een verbinder. U beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 • U bent ondernemend, daadkrachtig, inspirerend, kwaliteitsbewust en staat open voor nieuwe ontwikkelingen.

Aeres Hogeschool

Aeres Hogeschool is geworteld in het groene en educatief hoger onderwijs. Wij richten ons op onderwijs, onderzoek en het delen en toepasbaar maken van kennis. Professioneel ontwikkelen, grenzen verleggen, innovatief ondernemen, contextueel leren en duurzaam handelen; dat vinden we belangrijk. Zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van toekomstgerichte, innovatieve professionals. Professionals die in staat zijn om verantwoorde beslissingen te nemen in een complexe wereld. Binnen de faculteiten in Almere, Dronten en Wageningen studeren ruim 4000 studenten. Iedere faculteit heeft zijn eigen profiel en focus.

 

Aeres Hogeschool Dronten

De faculteit in Dronten is toonaangevend in het agrarisch domein. Wij leggen ons toe op agribusiness in al haar facetten; op agrofood & ondernemen en mens, dier & gezondheid. Er studeren in totaal 2.500 (Nederlandse en internationale) studenten die gebruik kunnen maken van onze vele voorzieningen om praktijkervaring op te doen. De christelijke identiteit van de faculteit in Dronten komt tot uiting in de 'Economy of Life'. Daarin gaat het om 'samen leven' in de ware zin van het woord. Niet 'hebben en moeten', maar 'zijn en mogen' vormen de kern van het leven. 'Rentmeesterschap' is voor ons het begrip waarin duurzaamheid en ondernemerschap samenkomen. We zijn benieuwd hoe u hieraan vorm en inhoud wilt geven. We vinden hierover graag iets terug in uw motivatiebrief. In sollicitatiegesprekken praten we er graag over door.

 

Ons aanbod

Het uitdagende van werken bij Aeres Hogeschool is dat je met een team werkt aan de ontwikkeling van professionals in samenwerking met de sector waarvoor wij opleiden. Je krijgt ook volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Aan de functie Lector Agrarisch Waterbeheer is een salarisperspectief gekoppeld van schaal 15 van de cao hbo (minimaal € 6.149,91 en maximaal € 7.940,20 bruto per maand bij een fulltime aanstelling). We werken met een normjaartaak van 1659 uren (fulltime dienstverband). De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed. We bieden een eindejaarsuitkering, 8% vakantiegeld en een collectieve ziektekostenverzekering. Bij alle vacatures wordt eerst een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan bij Stichting Aeres Groep.

 

Interesse?

Hebt u vragen? Neem dan contact op met Dr. Ir. C.G. Kocks (teamleider Toegepast Praktijkgericht Onderzoek) via telefoonnummer 06-22770458 of 088-0205849.

Enthousiast geworden? Reageer dan snel. Doe dit vóór 8 mei aanstaande.

In verband met de AVG-wetgeving accepteren wij alleen sollicitaties via onze website.