Vacature bij MBO Emmeloord
 • Aeres Training Centre
 • Emmeloord
 • 0,5 fte
 • Sluitingsdatum: 14-12-2021

Heb jij belangstelling voor het mbo-onderwijs, heb je een grote affiniteit met examinering, ben je zeer nauwkeurig en kun je uitstekend communiceren? Dan is de functie examencoördinator bij ATC, locatie Emmeloord wellicht iets voor jou

Binnen Aeres zijn meerdere ATC's en mbo-scholen ingericht met voor iedere school een examencommissie. Als coördinator van de lokale examencommissie borg je samen met de commissie de examenkwaliteit van het ATC. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding en verslaglegging van de lokale examencommissie. Je schept de voorwaarden voor een gedegen kwaliteitsborging door de lokale examencommissie, onder andere door de organisatorische en secretariële werkzaamheden uit handen van de lokale examencommissie te nemen. De coördinator toetst (voorgenomen) besluiten aan de regelgeving, draagt bij aan de ontwikkeling van uniforme procedures en vertegenwoordigt (samen met de voorzitter) de examencommissie (LEO) in diverse overleggen en bij beroepsprocedures.

 

Wat je gaat doen

 • gevraagd en ongevraagd informatie en/of adviezen geven over wet- en regelgeving, procedures en communicatie;
 • gevraagd en ongevraagd risico's duiden ten aanzien van examinering en in voorkomende gevallen escaleren naar de proceseigenaar examinering;
 • een voortrekkende rol vervullen bij het opstellen van adviezen, brieven en overige communicatie naar school en studenten;
 • zorgdragen voor examendossier en een dossieropbouw bij incidenten (in het dossier worden data, acties, besluiten en maatregelen vastgelegd);
 • opstellen van een jaarlijn examinering (in overleg met de voorzitter examencommissie);
 • bijdragen aan het opstellen van het jaarverslag examinering en onderhouden van registers;
 • zorgen dat besluitvormingsprocessen volgens procedure verlopen;
 • archiveren van examendocumenten volgens het archiefbesluit van Aeres en het handboek examinering;
 • bieden van secretariële en inhoudelijke ondersteuning, zoals het inplannen van examencommissie-overleggen, agenda's opstellen, vergaderstukken verspreiden, notulen en actielijst van de overleggen maken;
 • investeren in eigen deskundigheid betreffende examinering en verbeteren van het eigen functioneren in de examenorganisatie;
 • neemt zitting in de WEX (Werkgroep examen Aeres).
Talent voor groei

Wij vragen

 • hbo werk- en denkniveau;
 • ervaring met examinering en diplomering in het mbo;
 • bekend met het toezichtkader van de onderwijsinspectie, de WEB en overige voor mbo-examinering relevante wet- en regelgeving;
 • is vaardig in gebruik en/of beheer van de in gebruik zijnde informatiesystemen;
 • heeft goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk);
 • houdt overzicht: onderscheidt hierin grote lijnen en details, jaarlijnen en thema's;
 • is enthousiast, neemt initiatief en is analytisch sterk;
 • heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • kan en wil zelfstandig werken;
 • werkt nauwgezet en maakt processen snel eigen;
 • kan snel nieuwe en juiste informatie verwerven en die omzetten naar uitvoering;
 • herkent zich in de eigenschappen: proactief, accuraat en resultaatgericht.

 

Wij bieden

 • Een dynamische baan bij een groene kennisinstelling waar onderwijs, onderzoek en ondernemen samenkomen. Aeres is de enige groene kennisinstelling in Nederland die onderwijs, praktijkgericht onderzoek en commerciële kennisintensieve dienstverlening aanbiedt op alle niveaus. Innovatie en internationalisering zijn belangrijke pijlers.
 • Een fijne werkomgeving in een enthousiast team met oog voor de studenten en elkaar.
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris. Je wordt ingeschaald in schaal 10 mbo met een maximum van € 4.429,-.
 • Een werkplek van wereldklasse. Aeres draagt dit jaar Nederlands grootste onafhankelijke keurmerk voor goed werkgeverschap: World-class Workplace. Volledig gebaseerd op en verkregen door de mening van onze medewerkers. Het is dus een keurmerk dat we dragen met trots!

Waar je gaat werken

ATC is een training centrum met ruim 160 cursussen en trainingen op het gebied van agro, food en leefomgeving. We streven naar een sterke verbinding tussen business, training en scholing en investeren daarom veel in het contact met het bedrijfsleven in onze regio. Onze cursussen en trainingen kenmerken zich door aantrekkelijk praktijkgericht onderwijs met zorg en aandacht voor elkaar.

Interesse?

Wil je meer weten over deze functie? Bel dan Bart Loman, coördinator ATC, via 088-0205100. Ben je ervan overtuigd dat wij op zoek zijn naar jou? Solliciteer dan vóór 15 december 2021 t.a.v. Anne Dijk, directeur Aeres Emmeloord. De functie gaat (in overleg)zo spoedig mogelijk in, maar het liefst per 1 januari 2022 in. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 20 december 2021.

Voor het invullen van deze functie werken wij samen met Aeres Agree, onze partner in werving & selectie. Hierdoor is het mogelijk dat Aeres Agree een deel van het wervingsproces overneemt.