• Aeres VMBO, Aeres MBO
 • Heerenveen
 • 0,8 - 1,0 fte
 • Sluitingsdatum: 3-12-2021

Aeres zoekt voor Aeres VMBO en Aeres MBO in Heerenveen een daadkrachtige, inspirerende en ondernemende directeur die met enthousiasme en vaart samen met het team de hoge ambities van Aeres Heerenveen door ontwikkelt.

Wie zijn wij?​​​​​​​​​

Aeres VMBO Heerenveen is een groene school die persoonlijk, veilig en praktijkgericht is. Aeres VMBO Heerenveen biedt de Basisberoepsgerichte, Kaderberoepsgerichte en Gemengde Leerweg aan. Met een extra vak kunnen leerlingen ook hun diploma voor de Theoretische Leerweg behalen.

Aeres MBO Heerenveen is een groen mbo met opleidingen op de niveaus 1 en 2. Op niveau 1 bieden we entreeopleidingen aan. Op niveau 2 kunnen studenten kiezen uit diverse opleidingen op het gebied van Agro, Handel en Techniek, Bloem & Styling, Dier & Welzijn en Tuin, Landschap en Recreatie.

Thema's als gezonde voeding, duurzaamheid en omgaan met de wereld om ons heen spelen een belangrijke rol in ons onderwijs. Leerlingen en studenten krijgen veel ruimte om hun eigen leerproces te bepalen.

Voor meer algemene informatie zie www.aeres.nl en voor meer specifieke informatie 'Nordwin College heet nu Aeres'. Meer informatie over de locaties: Aeres VMBO en Aeres MBO.

Talent voor groei

Wie zoeken wij?

Per 1 januari 2022 zoekt de school vanwege het vertrek van de huidige directeur een stevige, ondernemende, resultaat- en mensgerichte directeur die integraal verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering, personeel en organisatie, financiën, ICT en de facilitaire ondersteuning van de locatie. De directeur geeft leiding aan de teamleiders en ondersteunende medewerkers.

De directeur geeft sturing en elan aan de locatie Heerenveen, gericht op het verder door ontwikkelen van een professionele en onderwijskundige cultuur waarin medewerkers en leerlingen/studenten zich nog meer thuis voelen en waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. De directeur is integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de locatie (doelstellingen, werkprocessen, medewerkers en middelen). Hij of zij brengt samenwerkingsrelaties tot stand tussen de onderwijsinstelling, scholen in de regio, het bedrijfsleven en andere stakeholders die bij de locaties zijn betrokken.

Met de collega-locatiedirecteuren en de instellingsdirecteur vorm je het centrale managementteam van Aeres. Je bent mede verantwoordelijk voor en levert een bijdrage aan de brede door-ontwikkeling van de instelling en van de Aeres Groep. Je bent daarmee van toegevoegde waarde voor de locatie Heerenveen en het MT AOC. Je zorgt samen met het team dat de fusie een succes wordt. Je behoudt het goede en het gerealiseerde en bouwt dit uit.

De locatiedirecteur kent de volgende resultaatgebieden:

 • het op creatieve, ondernemende wijze versterken van het nieuwe onderwijsconcept op niveau 1 en 2 van het mbo, de vakmanschapsroute en het organiseren van de daarvoor geschikte opleidingsplaatsen bij bedrijven in de regio;
 • het leggen en versterken van een duurzame verbinding tussen het vmbo en mbo, de regio en het bedrijfsleven en het initiëren van een productieve samenwerking met andere Aeres-instellingen;
 • het vanuit gemeenschappelijkheid verder ontwikkelen van de onderwijskwaliteit en stimuleren van nieuwe onderwijsvormen;
 • het opstellen en sturen van de locatiebegroting voor de inkomsten en uitgaven van de rijksbekostigde opleidingsprogramma's en projectactiviteiten;
 • het aandragen van ideeën, concepten en beleidsvoorstellen ten behoeve van het instellingsbrede onderwijs- en bedrijfsvoeringbeleid;
 • het opstellen van een meerjarig locatiebeleidsplan, waarin een heldere en vooruitstrevende onderwijsvisie op het groene en passende onderwijs naar voren komt;
 • het opbouwen en onderhouden van een relevant regionetwerk en het stimuleren, innoveren en versterken van de relatie met externe samenwerkingspartners.

 

Wie ben jij?

 • Je bent een ervaren en verbindende leidinggevende. Vanuit een heldere, samenhangende visie op groen en passend onderwijs en bedrijfsvoering geef je richting en consequente sturing. Je bent een duizendpoot die met enthousiasme en vaart samen met het team de hoge ambities van Aeres Heerenveen verder ontwikkelt.
 • Door uitstekende resultaten laat je Aeres Heerenveen concurreren op kwaliteit. Dit alles in een prettig klimaat, waarin de leerling gezien wordt door een betrokken team van collega's.
 • Je hebt affiniteit met de groene sector en groen onderwijs.
 • Je werkt autonoom, op basis van vertrouwen, met de blik naar buiten. Je bent iemand die intern en extern kan verbinden en mensen mee kan nemen. Met de school verbind je je voor langere tijd.
 • Je karakter laat zich kenmerken als een daadkrachtige, inspirerende en ondernemende persoonlijkheid.
 • Je bent nieuwsgierig en leergierig van aard, niet bang de mouwen op te stropen en te zoeken naar kansen voor Aeres Heerenveen.
 • Vanzelfsprekend beschik je bij dit alles over uitstekende communicatieve vaardigheden om in het netwerk van Heerenveen en omstreken de school gezicht te geven.
 • Je weet waardevolle samenwerkingsverbanden binnen Aeres en met de samenwerkingspartners te versterken en uit te bouwen.
 • Je begrijpt dat je het samen doet, maar ook dat je veelal het voortouw moet nemen. Je zoekt en claimt ruimte en werkt een tikkeltje eigenwijs aan plannen voor groei en vernieuwing.
 • Je ben op de hoogte van wet- en regelgeving. Je bent jong van geest en coöperatief.

We verwachten dat je beschikt over de volgende kerncompetenties:

Analytisch denkvermogen
Je deelt problemen op in onderdelen en onderscheidt hoofd- en bijzaken, maakt correct gebruik van logica, gaat nauwkeurig te werk, trekt gegronde conclusies uit beschikbare informatie.

Communicatieve vaardigheden
Je erkent het belang van interne en externe communicatie met medewerkers, leerlingen, ouders en andere stakeholders. Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden, kunt kort en helder formuleren en erkent het belang om medewerkers op basis van overtuiging en visie tijdig te informeren. Je zet communicatie om in actie.

Aandacht voor kwaliteit
Je zet je in voor het bereiken en behouden van kwaliteit, stelt hoge eisen aan eigen prestatie en aan die van anderen. Je bevordert verdere kwaliteitsbewustzijn in de organisatie.

Bindend vermogen en sociale kracht
Je geeft op enthousiasmerende wijze duidelijk richting aan, motiveert en stimuleert tot samenwerking, stuurt slagvaardig op het bereiken van de beoogde resultaten en creëert daarvoor draagvlak en spirit in de organisatie. Je bouwt aan een gezamenlijke cultuur en identiteit en vervult als zodanig een voorbeeldfunctie, voorzien van
inlevingsvermogen en een goed ontwikkelde sociale antenne. Als pre heb je affiniteit met de Friese taal en cultuur.

Inspirerend leidinggeven
Je investeert bewust in een goed werkklimaat voor de betrokken medewerkers, waarin ze zich verder kunnen ontplooien. Inzet is de 'goede dingen nog beter te doen voor de leerlingen'.

Netwerkcapaciteiten
Je bent in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, bevordert de samenwerking en consensus door diplomatiek optreden bij uiteenlopende belangen. Je bent omgevingsgericht en onderhoudt doelbewust en doelgericht een netwerk van formele en informele contacten, zowel binnen als buiten de organisatie.

Wat bieden wij jou?

Werken bij Aeres betekent dat je het verschil kunt maken. Je krijgt veel verantwoordelijkheid, zodat je met eigenaarschap richting kunt geven aan je eigen werk. We motiveren jou om verbeter- en vernieuwingskansen te realiseren, die direct of indirect ten goede komen aan de kwaliteit van ons onderwijs. We zijn betrokken bij ons vak, bij onze collega’s en bij de vele leerlingen, studenten, cursisten en bedrijven voor wie wij werken.
Een werkplek van wereldklasse. Aeres draagt dit jaar Nederlands grootste onafhankelijke keurmerk voor goed werkgeverschap: World-class Workplace. Volledig gebaseerd op en verkregen door de mening van onze medewerkers.

Wij bieden jou een functie van 0,8-1,0 fte in schaal 13 – 14.10 volgens de cao voor het mbo (minimaal € 4.427,-- tot maximaal € 6.414,-- bruto per maand bij een volledig dienstverband) in een inspirerende werkomgeving met vernieuwend, beroepsgericht groen onderwijs.  

Praktische informatie en procedure

Wanneer je je herkent in dit profiel, dan nodigen wij je van harte uit te solliciteren naar deze functie. De werving van deze vacature loopt via B&T. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze wervingspartner. Om te sollciteren kun je je brief en curriculum vitae versturen via vbent.org ter attentie van Willy Egberink:

https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/directeur-aeres-vmbo-mbo-heerenveen/

De voorselectiegesprekken vinden plaats op 6 en 7 december.
De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op 10 december en de tweede gespreksronde op 15 december.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
Meer informatie via vbent.org en telefonisch: 088 20 51 600.
We zien jouw reactie graag uiterlijk 3 december tegemoet.