Vacature bij VMBO en MBO Almere

Aeres zoekt voor Aeres VMBO Almere een daadkrachtige, inspirerende en ondernemende Directeur die met enthousiasme en samen met het team de hoge ambities van Aeres Almere verder ontwikkelt.

Wat je gaat doen

Per 1 januari 2023 zoekt de school vanwege het vertrek van de huidige directeur een stevige, ondernemende, resultaat- en mensgerichte directeur die aansluit bij en stuurt op de doorontwikkeling van de teamopdracht met betrekking tot onderwijskwaliteit en ontwikkeling van leerlingen.
De directeur geeft leiding aan de teamleiders en ondersteunende medewerkers.

De directeur geeft sturing en elan aan de locatie Almere, gericht op het verder ontwikkelen van een professionele en onderwijskundige cultuur waarin medewerkers en leerlingen zich thuis voelen en waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. De directeur is integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de locatie (doelstellingen, werkprocessen, medewerkers en middelen). Hij of zij brengt samenwerkingsrelaties tot stand tussen de onderwijsinstelling, scholen in de regio, het bedrijfsleven en andere stakeholders die bij de locatie zijn betrokken.

Met de collega-locatiedirecteuren en de instellingsdirecteur vormt de directeur het centrale managementteam van Aeres VMBO. Hij of zij is mede verantwoordelijk voor en levert een bijdrage aan de brede ontwikkeling van de instelling en van de Aeres Groep en is daarmee van toegevoegde waarde voor de locatie Almere en het MT VMBO.

De locatiedirecteur kent de volgende resultaatgebieden:

 • het leggen en versterken van een duurzame verbinding tussen het primair onderwijs, vmbo en mbo, de regio en het bedrijfsleven en het initiëren van een productieve samenwerking met andere Aeres-instellingen;
 • het vanuit gemeenschappelijkheid verder ontwikkelen van de onderwijskwaliteit en stimuleren van nieuwe onderwijsvormen;
 • het bijdragen aan het realiseren van de collectieve ambitie van Aeres: de Groene Veranderaar;
 • het opstellen en sturen van de locatiebegroting voor de inkomsten en uitgaven van de rijksbekostigde opleidingsprogramma's en voor de projectactiviteiten;
 • het aandragen van ideeën, concepten en beleidsvoorstellen ten behoeve van het instellingsbrede onderwijs- en bedrijfsvoeringbeleid;
 • het opstellen van een meerjarig locatiebeleidsplan, waarin een heldere en vooruitstrevende onderwijsvisie op het groene onderwijs en onderwijs met duurzame leerling begeleiding naar voren komt;
 • het opbouwen en onderhouden van een relevant stad- en regionetwerk en het stimuleren, innoveren en versterken van de relatie met externe samenwerkingspartners.
Talent voor groei

Wij vragen

 • Je hebt affiniteit met de doelgroep en spreekt de taal van het VMBO.
 • Je bent een ervaren en verbindende leidinggevende met talent voor groei. Vanuit een heldere, samenhangende visie op groen en passend onderwijs en bedrijfsvoering geef je richting en consequente sturing. Je bent een duizendpoot die met enthousiasme en samen met het team de hoge ambities van Aeres VMBO Almere verder ontwikkelt. Je geeft sturing waar nodig en ruimte en autonomie aan het team waar mogelijk.
 • Door uitstekende resultaten laat je Aeres VMBO Almere concurreren op kwaliteit. Je bent in staat om de visie op leren adequaat te verbinden met de organisatie van het onderwijs. Dit alles in een prettig klimaat, waarin de leerling gezien wordt en waar het personeel niet wegkijkt, maar juist positief stimuleert.
 • Je zet in op doorontwikkeling van een lerende organisatie, die zich verder wil professionaliseren (o.a. versterking PDCA) en het optimaliseren van de aanspreekcultuur.
 • Je hebt affiniteit met de groene sector en groen onderwijs. Ervaring met 'groen' is een pré en je weet de groene profilering goed vorm te geven door stad en natuur te verbinden.
 • Almere is een unieke en toffe stad. Het is van belang dat je kennis van en ervaring met grootstedelijke uitdagingen hebt.
 • Je werkt autonoom, op basis van vertrouwen, je bent sterk in het vormgeven van veranderprocessen, met de blik naar buiten. Je bent iemand die intern en extern kan verbinden en mensen mee kan nemen. Met de school verbind je je voor langere tijd.
 • Je karakter laat zich kenmerken als een daadkrachtige, inspirerende, ondernemende en creatieve persoonlijkheid. Je bent nieuwsgierig en leergierig van aard, niet bang de mouwen op te stropen en te zoeken naar kansen voor Aeres VMBO Almere.
 • Vanzelfsprekend beschik je bij dit alles over uitstekende communicatieve vaardigheden om in het netwerk van Almere en omstreken de school gezicht te geven. Je weet waardevolle samenwerkingsverbanden binnen Aeres en met de samenwerkingspartners te versterken en uit te bouwen. Je begrijpt dat je het samen doet, maar ook dat je veelal het voortouw moet nemen. Je zoekt en claimt ruimte en werkt een tikkeltje eigenwijs aan plannen voor groei en vernieuwing. Collega's, ouders en leerlingen ervaren je als laagdrempelig en benaderbaar.
 • Je ben op de hoogte van wet- en regelgeving en landelijke ontwikkelingen. Je bent jong van geest en coöperatief.
 • Je hebt aandacht voor diversiteit.

We verwachten dat je beschikt over de volgende kerncompetenties:

Analytisch denkvermogen
Je deelt problemen op in onderdelen en onderscheidt hoofd- en bijzaken, maakt correct gebruik van logica, gaat nauwkeurig te werk, trekt gegronde conclusies uit beschikbare informatie.

Communicatieve vaardigheden
Je erkent het belang van interne en externe communicatie met medewerkers, leerlingen, ouders en andere stakeholders. Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden, kunt kort en helder formuleren en erkent het belang om medewerkers op basis van overtuiging en visie tijdig te informeren.

Aandacht voor kwaliteit
Je zet je in voor het bereiken en behouden van kwaliteit, stelt hoge eisen aan eigen prestatie en aan die van anderen. Je bevordert kwaliteitsbewustzijn in de organisatie.

Bindend vermogen en sociale kracht
Je geeft op enthousiasmerende wijze duidelijk richting aan, motiveert en stimuleert tot samenwerking, stuurt slagvaardig op het bereiken van de beoogde resultaten en creëert daarvoor draagvlak en spirit in de organisatie.
Je bouwt aan een gezamenlijke en professionele cultuur en identiteit en vervult als zodanig een voorbeeldfunctie, voorzien van inlevingsvermogen en een goed ontwikkelde sociale antenne.

Inspirerend leidinggeven
Je investeert bewust in een goed werkklimaat voor de medewerkers, waarin ze zich verder kunnen ontplooien. Vertrouwen en ruimte geven zijn sleutelbegrippen voor je.

Netwerkcapaciteiten
Je bent in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, bevordert de samenwerking en consensus door diplomatiek optreden bij uiteenlopende belangen. Je bent omgevingsgericht en onderhoudt doelbewust en doelgericht een netwerk van formele en informele contacten, zowel binnen als buiten de organisatie.

Wat bieden wij jou?

Werken bij Aeres betekent dat je het verschil kunt maken. Je krijgt veel verantwoordelijkheid, zodat je met eigenaarschap richting kunt geven aan je eigen werk. We motiveren jou om verbeter- en vernieuwingskansen te realiseren, die direct of indirect ten goede komen aan de kwaliteit van ons onderwijs. We zijn betrokken bij ons vak, bij onze collega's en bij de vele leerlingen en bedrijven voor wie wij werken.

Een werkplek van wereldklasse. Aeres draagt dit jaar Nederlands grootste onafhankelijke keurmerk voor goed werkgeverschap: World-class Workplace. Volledig gebaseerd op en verkregen door de mening van onze medewerkers.

Wij bieden jou een functie van 0,8 – 1,0 fte in schaal 13 – 14.10 volgens de cao vmbo (minimaal € 4.427,-- tot maximaal
€ 6.414,-- bruto per maand bij een volledig dienstverband) in een inspirerende werkomgeving met vernieuwend, beroepsgericht groen onderwijs.

Wie zijn wij?

Aeres VMBO Almere is een overzichtelijke en ambitieuze vmbo-groenschool met brede uitstroommogelijkheden. Op dit moment heeft de school 900 leerlingen en ruim 90 professionals. Kies je voor onze school dan krijg je naast les in de reguliere vakken ook les in groenvakken. Als leerling leer en groei je op in een inspirerende omgeving, waarin dieren, planten, voeding en de groene ruimte een belangrijke rol spelen. Onze school staat bekend als een veilige school, met een gevoel van kleinschaligheid, waarbij persoonlijke aandacht en begeleiding voor leerlingen centraal staan. We zijn gehuisvest in een nieuw gebouw in een wijk, die de komende jaren groeit.

Meer informatie over de locatie: Aeres VMBO

 

Praktische informatie en procedure

Wanneer je je herkent in dit profiel, dan nodigen wij je van harte uit te solliciteren naar deze functie.

De data van de gespreksrondes worden nog nader bepaald. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Meer informatie via vbent.org en telefonisch: 088 20 51 600.

Je brief en curriculum vitae kun je versturen via het sollicitatieformulier op vbent.org ter attentie van Willy Egberink.

We zien jouw reactie graag uiterlijk 29 augustus 2022 tegemoet.

Let op: sollicitaties verlopen via BT!