Jonge vrouw

Directeur VMBO & MBO

Aeres VMBO & MBO Ede is op zoek naar een ervaren en verbindende directeur met een heldere visie op groen onderwijs en onderwijsontwikkeling. Ga voor meer informatie naar de website van onze wervingspartner Erik Versteege: https://www.erikversteege.nl/vacature/aeres-ede-directeur-vmbo-mbo/

Algemene opdracht directeur

Vanwege het vertrek van de huidige directeur naar een andere functie is de vacature directeur Aeres VMBO & MBO Ede ontstaan. Per 1 september 2020 zoekt de school een frisse, resultaat- en mensgerichte directeur die integraal verantwoordelijk is voor de locatie en leiding geeft aan de drie teamleiders en ondersteunende medewerkers.

Met de collega-locatiedirecteuren en de instellingsdirecteur vorm je het managementteam van Aeres VMBO en Aeres MBO. Je bent mede verantwoordelijk voor en levert een bijdrage aan de brede ontwikkeling van de instelling en van de Stichting Aeres Groep. Je bent daarmee van toegevoegde waarde voor de locatie Ede en het MT AOC.

De locatiedirecteur kent de volgende resultaatgebieden:

 • het leggen en versterken van een duurzame verbinding tussen het vmbo en mbo, de regio en het bedrijfsleven en het initiëren van een productieve samenwerking met andere Aeres-instellingen;
 • het verder ontwikkelen van de onderwijskwaliteit en het positioneren van met name het mbo op het terrein van Food en Toegepaste Biologie;
 • het opstellen en sturen van de locatiebegroting voor de inkomsten en uitgaven van de rijksbekostigde opleidingsprogramma's en voor de commerciële en projectactiviteiten;
 • het aandragen van ideeën, concepten en beleidsvoorstellen ten behoeve van het instellingsbrede onderwijs- en bedrijfsvoeringbeleid;
 • het opstellen van een meerjarig locatiebeleidsplan, waarin een heldere en vooruitstrevende onderwijsvisie op het groene onderwijs naar voren komt;
 • het stimuleren, innoveren en versterken van de relatie met externe samenwerkingspartners.
Talent voor groei

Functie-eisen directeur

Je hebt een HBO+-/WO-werk- en denkniveau; ervaring met en visie op groen onderwijs en leren binnen het vmbo en mbo. Je beschikt over aantoonbaar relevante leidinggevende ervaring, bij voorkeur binnen het beroepsonderwijs, je hebt kennis van en ervaring met bedrijfsvoering en integraal management. Analytisch denkvermogen is een must. Je hebt hart voor leerlingen en personeel en stimuleert betrokkenheid met ouders/verzorgers. Als leidinggevende ben je sterk op de inhoud, geef je structuur aan, beschik je over organisatiesensitiviteit en een professionele houding. Daarbij houd je de menselijke maat voor ogen.


Persoonskenmerken en competenties

 • Je bent een ervaren en verbindende leidinggevende. Vanuit een heldere, samenhangende visie op groen onderwijs en bedrijfsvoering geef je richting en consequente sturing. Je bent een duizendpoot die met enthousiasme en vaart samen met het team de hoge ambities van Aeres Ede verder ontwikkelt.
 • Door uitstekende resultaten laat je Aeres Ede concurreren op kwaliteit. Dit alles in een prettig klimaat waarin de leerling/student wordt gezien en waar het personeel niet wegkijkt maar juist positief stimuleert.
 • Je werkt autonoom, op basis van vertrouwen, met de blik naar buiten. Je bent iemand die intern en extern kan verbinden en mensen mee kan nemen. Met de school verbind je je voor langere tijd.
 • Je karakter laat zich kenmerken als een daadkrachtige, inspirerende en ondernemende persoonlijkheid. Je bent nieuwsgierig en leergierig van aard, niet bang de mouwen op te stropen en te zoeken naar kansen voor Aeres Ede.
 • Vanzelfsprekend beschik je bij dit alles over uitstekende communicatieve vaardigheden om in het netwerk van Ede en omstreken de school gezicht te geven. Je weet waardevolle samenwerkingsverbanden binnen Aeres en met de
 • samenwerkingspartners (o.a. binnen de (Food)regio (Foodvalley/Foodcenter Ede) te versterken en uit te bouwen.
 • Je begrijpt dat je het samen doet, maar ook dat je veelal het voortouw moet nemen.
 • Je zoekt en claimt ruimte en werkt een tikkeltje eigenwijs aan plannen voor groei en vernieuwing (ook in de context van demografische krimp).
 • Je ben op de hoogte van wet- en regelgeving. Je bent jong van geest, creatief en coöperatief.

 

We verwachten dat je beschikt over de volgende kerncompetenties:

Analytisch denkvermogen
Je deelt problemen op in onderdelen en onderscheidt hoofd- en bijzaken, maakt correct gebruik van logica, gaat nauwkeurig te werk, trekt gegronde conclusies uit beschikbare informatie.

Communicatieve vaardigheden
Je erkent het belang van interne en externe communicatie met medewerkers, leerlingen, ouders en andere stakeholders. Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden, kunt kort en helder formuleren en erkent het belang om  medewerkers op basis van overtuiging en visie tijdig te informeren.

Aandacht voor kwaliteit
Je zet je in voor het bereiken en behouden van kwaliteit, stelt hoge eisen aan eigen prestatie en aan die van anderen. Je bevordert kwaliteitsbewustzijn in de organisatie. Bindend vermogen en sociale kracht Je geeft op enthousiasmerende wijze duidelijk richting aan, motiveert en stimuleert tot samenwerking, stuurt slagvaardig op het bereiken van de beoogde resultaten en creëert daarvoor draagvlak en spirit in de organisatie. Je bouwt aan een gezamenlijke cultuur en identiteit en vervult als zodanig een voorbeeldfunctie, voorzien van inlevingsvermogen en een goed ontwikkelde sociale antenne.

Inspirend leidinggeven
Je investeert bewust in een goed werkklimaat voor de medewerkers, waarin ze zich verder kunnen ontplooien.

Netwerkcapaciteiten
Je bent in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, bevordert de samenwerking en consensus door diplomatiek optreden bij uiteenlopende belangen. Je bent omgevingsgericht en onderhoudt doelbewust en doelgericht een netwerk van formele en informele contacten, zowel binnen als buiten de organisatie.

Aanbod

Wij bieden een functie in een inspirerende werkomgeving met vernieuwend, beroepsgericht groen onderwijs.

 • Functie: directeur VMBO & MBO Ede
 • Bevoegd gezag: Stichting Aeres Groep
 • Betrekkingsomvang: 1,0fte
 • Inschaling: schaal 13 – 14.10 CAO MBO (minimaal € 4.216,-- tot maximaal € 6.109,-- bruto per maand) bij een volledig dienstverband
 • Dienstverband: een structurele baan die in eerste instantie start met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, aangegaan met Stichting Aeres Groep.

 

Aeres VMBO Ede

Aeres VMBO Ede is een vmbo-groenschool met een christelijke identiteit. Met een diploma van onze school kunnen leerlingen volop vervolgopleidingen kiezen. Leerlingen vinden onze school zorgzaam en persoonlijk. De persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen is voor ons heel belangrijk en daarom bieden we hen veel individuele aandacht. Ons onderwijs op het gebied van voedsel, natuur en leefomgeving vormt de basis voor een duurzame, leefbare en gezonde wereld voor mens en economie. Leerlingen kunnen zich op onze school in een veilige omgeving voorbereiden op hun toekomst.

 

Aeres MBO Ede

Aeres MBO Ede is een groen mbo met opleidingen op het gebied van Food en Toegepaste biologie. Thema's als gezonde voeding, duurzaamheid en omgaan met de wereld om ons heen spelen een belangrijke rol in ons onderwijs. Ons onderwijs biedt veel ruimte voor studenten om hun eigen leerproces te bepalen. Als docent ben je altijd bezig om het creatieve en kritische denken van studenten te stimuleren.

 

Interesse?

Voor deze vacature maken wij gebruik van de wervingspartner Erik Versteege.
Voor meer informatie over deze vacature (volledig profielschets en informatiepakket) en om te solliciteren, verwijzen wij je naar https://www.erikversteege.nl/vacature/aeres-ede-directeur-vmbo-mbo/.