Vacature bij VMBO en MBO Almere
 • Aeres MBO
 • Almere
 • 0,8-1,0 fte
 • Sluitingsdatum: 29-8-2022

Aeres zoekt voor Aeres MBO in Almere een daadkrachtige, inspirerende en ondernemende directeur die met enthousiasme en samen met het team de hoge ambities van Aeres Almere verder ontwikkelt.

Wat ga je doen

Per 1 januari 2023 zoekt de school – gehuisvest in een nieuw /modern gebouw- vanwege het vertrek van de huidige directeur een stevige, ondernemende, resultaat- en mensgerichte directeur die aansluit bij en stuurt op de doorontwikkeling van de teamopdracht met betrekking tot onderwijskwaliteit en ontwikkeling van studenten.
De directeur geeft leiding aan de teamleider en ondersteunende medewerkers.

De directeur geeft sturing en elan aan de locatie Almere, gericht op het verder ontwikkelen van een professionele en onderwijskundige cultuur waarin medewerkers en studenten zich thuis voelen en waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Er is sprake van een open sfeer en aandacht voor de 'menselijke maat'. De directeur is mede verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de locatie (doelstellingen, werkprocessen, medewerkers en middelen). Hij of zij brengt samenwerkingsrelaties tot stand tussen de onderwijsinstelling, scholen in de regio, het bedrijfsleven en andere stakeholders die bij de locaties zijn betrokken. Er is veel aandacht voor praktijkleren en excursies.

Met de collega-locatiedirecteuren en de instellingsdirecteur vormt de directeur het centrale managementteam van Aeres (V)MBO. Hij of zij is mede verantwoordelijk voor en levert een bijdrage aan de brede ontwikkeling van de instelling en van de Aeres Groep en is daarmee van toegevoegde waarde voor de locatie Almere en het MT (V)MBO.

De locatiedirecteur kent de volgende resultaatgebieden:

 • Het laten groeien van de instroom en het totaal aantal studenten (op dit moment kent het MBO circa 355 studenten verdeeld over 6 leerlijnen). Inzet is de komende periode alle MBO-activiteiten onder te brengen in een nieuw gebouw;
 • Verdere uitbouw en groei van de ambities rond Levenslang Ontwikkelen (LLO);
 • het leggen en versterken van een duurzame verbinding tussen het primair onderwijs, vmbo, mbo, hbo, de regio en het bedrijfsleven en het initiëren van een productieve samenwerking met andere Aeres-instellingen, met daarbij bijzondere aandacht voor doorlopende leerlijnen;
 • in gezamenlijkheid het met bedrijven en instellingen ontwikkelen van specifiek (maatwerk) onderwijs;
 • het vanuit gemeenschappelijkheid verder ontwikkelen van de onderwijskwaliteit en stimuleren van nieuwe onderwijsvormen;
 • het bijdragen aan het realiseren van de collectieve ambitie van Aeres: de Groene Veranderaar;
 • het opstellen en sturen van de locatiebegroting voor de inkomsten en uitgaven van de rijksbekostigde opleidingsprogramma's en voor de commerciële- en projectactiviteiten;
 • het aandragen van ideeën, concepten en beleidsvoorstellen ten behoeve van het instellingsbrede onderwijs- en bedrijfsvoeringbeleid;
 • het opstellen van een meerjarig locatiebeleidsplan, waarin een heldere en vooruitstrevende onderwijsvisie op het groene en passende onderwijs naar voren komt;
 • het opbouwen en onderhouden van een relevant regionetwerk en het stimuleren, innoveren en versterken van de relatie met externe samenwerkingspartners (met name provincie, politiek en zeker ook de gemeente Almere).
Talent voor groei

Wie ben jij?

 • Je bent een ervaren en verbindende leidinggevende met talent voor groei. Vanuit een heldere, samenhangende visie op groen en passend onderwijs en bedrijfsvoering geef je richting en consequente sturing. Je bent een duizendpoot die met enthousiasme en samen met het team de hoge ambities van Aeres Almere verder ontwikkelt.
 • Door uitstekende resultaten laat je Aeres Almere concurreren op kwaliteit. Je bent in staat om de visie op leren adequaat te verbinden met de organisatie van het onderwijs. Dit alles in een prettig klimaat, waarin de leerling gezien wordt en waar het personeel niet wegkijkt, maar juist positief stimuleert.
 • Je zet in op doorontwikkeling van een lerende organisatie, die zich verder wil professionaliseren (o.a. versterking PDCA) en het optimaliseren van de aanspreekcultuur.
 • Je hebt affiniteit met de groene sector en groen onderwijs. Ervaring met 'groen' is een pré en je weet de groene profilering goed vorm te geven door stad en natuur te verbinden.
 • Je hebt kennis van en ervaring met het MBO. Je bent in staat om zowel ontwikkeling als doorstroom naar de arbeidsmarkt per doelgroep goed te sturen.
 • Almere is een unieke en toffe stad. Het is van belang dat je kennis van en ervaring met grootstedelijke problematiek hebt. Ook heb je een sterke politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
 • Je werkt autonoom, op basis van vertrouwen, je bent sterk in het vormgeven van veranderprocessen, met de blik naar buiten. Je bent iemand die intern en extern kan verbinden en mensen mee kan nemen. Met de school verbind je je voor langere tijd.
 • Je karakter laat zich kenmerken als een daadkrachtige, inspirerende en ondernemende persoonlijkheid. Je bent nieuwsgierig en leergierig van aard, niet bang de mouwen op te stropen en te zoeken naar kansen voor Aeres Almere.
 • Vanzelfsprekend beschik je bij dit alles over uitstekende communicatieve vaardigheden om in het netwerk van Almere en omstreken de school gezicht te geven. Je weet waardevolle samenwerkingsverbanden binnen Aeres en met de samenwerkingspartners te versterken en uit te bouwen en het relevante bedrijfsleven te benaderen en te benutten.
 • Je begrijpt dat je het samen doet, maar ook dat je veelal het voortouw moet nemen. Je zoekt en claimt ruimte en werkt een tikkeltje eigenwijs aan plannen voor groei en vernieuwing. Collega's en studenten ervaren je als laagdrempelig en benaderbaar.
 • Je ben op de hoogte van wet- en regelgeving. Je bent jong van geest en coöperatief.
 • Je hebt aandacht voor diversiteit.

We verwachten dat je beschikt over de volgende kerncompetenties:

Analytisch denkvermogen
Je deelt problemen op in onderdelen en onderscheidt hoofd- en bijzaken, maakt correct gebruik van logica, gaat nauwkeurig te werk, trekt gegronde conclusies uit beschikbare informatie.

Communicatieve vaardigheden
Je erkent het belang van interne en externe communicatie met medewerkers, studenten, ouders en andere stakeholders. Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden, kunt kort en helder formuleren en erkent het belang om medewerkers op basis van overtuiging en visie tijdig te informeren.

Aandacht voor kwaliteit
Je zet je in voor het bereiken en behouden van kwaliteit, stelt hoge eisen aan eigen prestatie en aan die van anderen. Je bevordert kwaliteitsbewustzijn in de organisatie.

Bindend vermogen en sociale kracht
Je geeft op enthousiasmerende wijze duidelijk richting aan, motiveert en stimuleert tot samenwerking, stuurt slagvaardig op het bereiken van de beoogde resultaten en creëert daarvoor draagvlak en spirit in de organisatie.
Je bouwt aan een gezamenlijke en professionele cultuur en identiteit en vervult als zodanig een voorbeeldfunctie, voorzien van inlevingsvermogen en een goed ontwikkelde sociale antenne.

Inspirerend leidinggeven
Je investeert bewust in een goed werkklimaat voor de medewerkers, waarin ze zich verder kunnen ontplooien. Vertrouwen en ruimte geven zijn sleutelbegrippen voor je.

Netwerkcapaciteiten
Je bent in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, bevordert de samenwerking en consensus door diplomatiek optreden bij uiteenlopende belangen. Je bent omgevingsgericht en onderhoudt doelbewust en doelgericht een netwerk van formele en informele contacten, zowel binnen als buiten de organisatie.

 

Wat bieden wij jou?

Werken bij Aeres betekent dat je het verschil kunt maken. Je krijgt veel verantwoordelijkheid, zodat je met eigenaarschap richting kunt geven aan je eigen werk. We motiveren jou om verbeter- en vernieuwingskansen te realiseren, die direct of indirect ten goede komen aan de kwaliteit van ons onderwijs. We zijn betrokken bij ons vak, bij onze collega's en bij de vele studenten en bedrijven voor wie wij werken.

Een werkplek van wereldklasse. Aeres draagt dit jaar Nederlands grootste onafhankelijke keurmerk voor goed werkgeverschap: World-class Workplace. Volledig gebaseerd op en verkregen door de mening van onze medewerkers.

Wij bieden jou een functie van 0,8 – 1,0 fte in schaal 13 – 14.10 volgens de cao mbo (minimaal € 4.427,-- tot maximaal € 6.414,-- bruto per maand bij een volledig dienstverband) in een inspirerende werkomgeving met vernieuwend, beroepsgericht groen onderwijs.

Wie zijn wij?

Aeres MBO Almere is dé school die stad en natuur met elkaar verbindt. De opleidingen staan allemaal nadrukkelijk in het teken van een groen profiel in een grootstedelijke omgeving. Wij zijn altijd in beweging om te werken aan gezonde, duurzame en leefbare omgevingen. Aeres MBO Almere gelooft dat groene omgevingen met ruimte voor mens en dier, mensen gezonder en gelukkiger maken. Zo leveren we een bijdrage aan een leefbare maatschappij. De theorie uit de lessen wordt altijd gekoppeld aan het werken in de echte praktijk. Door samen te werken met ondernemende mensen, bedrijven en instellingen worden er echte praktijk leeromgevingen gecreëerd. Ons praktisch gerichte onderwijs voeren we uit binnen de lokale en regionale context, maar ook nationaal en zelfs internationaal zijn we actief.

Meer informatie over de locatie: Aeres MBO

 

Praktische informatie en procedure

Wanneer je je herkent in dit profiel, dan nodigen wij je van harte uit te solliciteren naar deze functie.

De data van de gespreksrondes worden nog nader bepaald. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Meer informatie via vbent.org en telefonisch: 088 20 51 600.

Je brief en curriculum vitae kun je versturen via het sollicitatieformulier op vbent.org ter attentie van Willy Egberink.

We zien jouw reactie graag uiterlijk 29 augustus 2022 tegemoet.

Let op: sollicitaties verlopen via BT!