Jonge vrouw

Beleidsmedewerker Onderwijs

Om de onderwijskwaliteit te verbeteren, zijn docenten in het onderwijsteam de belangrijkste spelers, het team is de spil voor onderwijskwaliteit, maar hierin staan zij niet alleen. Bestuurders, directeuren, stafmedewerkers en docenten leveren daarin ieder hun eigen bijdrage en tonen onderwijskundig leiderschap. Respect voor elkaars rol, verantwoordelijkheden en opvattingen is daarbij noodzakelijk. Dit levert een organisatie op die als één geheel functioneert.

De afdeling Onderwijs & Kwaliteit ondersteunt de vmbo-locaties vanuit de Stafdienst Aeres AOC te Ede. Als beleidsmedewerker onderwijs ben je verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen en optimaliseren van de ontwikkeling van de vmbo locaties. Je adviseert en ondersteunt de algemeen directeur, locatiedirecteuren en teamleiders bij de uitvoering van onderwijsbeleid. Het is een afwisselende functie, dichtbij het bestuur en in nauwe verbinding met de diverse locaties. 

Je bent onder andere verantwoordelijk voor:

 • Vertalen van landelijke (onderwijskundige) ontwikkelingen naar de instelling en vmbo locaties.
 • Op hoofdlijnen voorbereiden van uniforme schoolplannen voor alle locaties.
 • Monitoren en door ontwikkelen van het strategisch beleid van Aeres vmbo zoals verwoord in het Schoolplan 2019‐2023. https://www.aeresvmbo.nl/-/media/aeres-vmbo/algemeen-vmbo/statuten-en-regelingen/schoolplan-2019-2023-definitief-1-20190 723.pdf
 • Implementeren van onderwijsbeleid en coördineren/standaardisering van activiteiten en processen tussen de verschillende locaties, met oog voor het behoud van de eigen identiteit van de locaties.
 • Ondersteunen van locaties op het gebied van wet‐ en regelgeving inzake de onderwijsinspectie, PTA/examinering en klachtenbeleid.
 • Opstellen van documenten als examenreglement, leerling statuut en schoolplan.
 • Voorbereiden van overleggen op instellingsniveau, waaronder veelvuldig overleg met de locatiedirecteuren vmbo.
 • Coördineren en uitvoeren van activiteiten gericht op continue verbeteracties.
Talent voor groei

Wat wij vragen

 • Een afgeronde relevante opleiding op hbo/wo niveau (bijvoorbeeld onderwijskunde).
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare organisatiestructuur en cultuur (vmbo/mbo).
 • Kennis van wet en regelgeving op het gebied van examinering is een grote pré.
 • In staat om (nieuwe) inzichten en informatie te vertalen in bruikbare adviezen en deze op adequate wijze over te brengen aan anderen.
 • Beschikking over de volgende competenties: organisatiesensitiviteit, abstract denken, integriteit, besluitvaardig handelen en collegialiteit.
 • Ervaring in het schrijven van beleidsstukken.
 • Een stevig sparringpartner en adviseur op directieniveau.
 • Iemand die details belangrijk vindt, maar 'hoog-over' denkt.
 • Sterk in het managen en monitoren van processen.

 

Wat wij bieden

Een dynamische baan bij een groene kennisinstelling waar onderwijs, onderzoek en ondernemen samenkomen.

 • Inschaling vindt plaats volgens de cao‐mbo in schaal 11 (maximaal € 4.779,- bruto per maand bij een volledige dienstbetrekking).
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris volgens cao mbo.
 • Een vaste baan, die we in eerste instantie starten met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij Stichting Aeres Groep.
 • Een fijne werkomgeving in een enthousiast team met oog voor elkaar, veel vrijheid en verantwoordelijkheid.
 • Samen met zes andere beleidsmedewerkers, maak je deel uit van de afdeling Onderwijs & Kwaliteit en ondersteun je de locaties vanuit de Stafdienst Aeres AOC te Ede, dat wordt je standplaats. Je bent uiteraard ook regelmatig aanwezig op de locaties.

Algemene informatie

Aeres is de enige groene kennisinstelling in Nederland die onderwijs, praktijkgericht onderzoek en commerciële kennisintensieve dienstverlening aanbiedt op niveaus van praktijkonderwijs, vmbo, mbo en hbo tot trainingen voor professionals en hulp bij personeelsvraagstukken.
Bij Aeres komen alle schakeringen groen samen. Aeres ziet leren als de motor van groei en verandering en daagt leerlingen en medewerkers uit om zich voortdurend verder te ontwikkelen. Aeres gelooft in een samenleving op basis van het continu ontwikkelen van kennis en kunde in het werken met ‘leven’.
Het gaat hier om het ontwikkelen van de individuele leerling en de individuele medewerker met een sociale dimensie. Maar ook het ontwikkelen binnen de school als ontmoetingsplek waar verschillende mensen met verschillende achtergronden en ideeën samenkomen. Dit wordt samengevat in de merkbelofte ‘Talent voor groei’. De totale Aeres organisatie telt ca. 11.000 leerlingen en studenten, ca. 15.000 deelnemers aan cursussen en trainingen en ca. 1.400 medewerkers.

 

Aeres VMBO

De instellingen van Aeres hebben elk een eigen aanpak en een eigen karakter die past bij hun werkveld. De beleidsmedewerker onderwijs vmbo is verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het beleid op alle vmbo-locaties. Aeres vmbo verzorgt het (voorbereidend) beroepsonderwijs binnen het groene domein en is een onderwijsinstelling op algemeen christelijke grondslag.

 

Sollicitatieprocedure

Voor deze vacature is JS Consultancy onze werving en selectie partner. De selectiegesprekken bij JS Consultancy vinden plaats in week 12 en 13.
De gesprekken bij Aeres zullen op donderdag 9 april in de middag plaatsvinden.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.


Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Esther Dijkstra, 06-12570376
Heb je interesse? Reageer dan snel via de onderstaande link. 

https://www.jsconsultancy.nl/vacature/beleidsmedewerker-onderwijs-vmbo-300a09148/

Bij voldoende geschikte kandidaten kan het zijn dat we de vacature vervroegd sluiten.