Senior onderzoeker/Lector Precisie Rundveevoeding

Schothorst Feed Research in Lelystad en Aeres Hogeschool Dronten voelen zich uitgedaagd door de ontwikkelingen in de veehouderij en willen een samenwerking aangaan op het gebied van de veevoeding. De partners willen stappen zetten om te komen tot een vorm van precisie veevoeding die antwoord geeft op de uitdagingen van deze tijd. 

Aeres Hogeschool Dronten verzorgt voor ca. 2000 studenten HBO opleidingen voor de agrarische sector en het agrarisch bedrijfsleven en voert praktijkgericht onderzoek uit op het gebied van Agro, Food en Ondernemerschap. Aeres Hogeschool Dronten besteedt veel aandacht aan kwaliteit en praktijkgerichtheid van onderwijs en onderzoek. De relatie met het bedrijfsleven is goed.
Als hedendaagse invulling van haar Christelijke achtergrond heeft Aeres Hogeschool Dronten het begrip ‘Economy of Life’ uitgewerkt. Belangrijk in de ‘Economy of Life’ visie is zorgvuldig met elkaar en met onze wereld omgaan.

Schothorst Feed Research is een onafhankelijk internationaal opererend bedrijf, dat kennis genereert op het gebied van de diervoeding en deze kennis en kunde middels producten en diensten vermarkt.
Schothorst Feed Research levert een bijdrage aan de productie van voedsel van dierlijke oorsprong door samen met haar klanten veevoedkundige kennis te ontwikkelen en te implementeren zodat deze klanten concurrerend, veilig en maatschappelijk verantwoord voer kunnen produceren. Productie en economisch resultaat staan voorop, maar er is er ook veel aandacht voor  diergezondheid, welzijn, antibioticareductie en milieuzorg. Kernwaarden hierbij zijn innovatief, deskundig, onafhankelijk, ondernemend en proactief.

De samenwerking tussen Schothorst Feed Research en Aeres Hogeschool Dronten is gebaseerd op een dynamisch, wederzijds leerproces en draagt bij aan de inhoud en de vormgeving van onderwijs, onderzoek en kennisoverdracht op het gebied van de veevoeding. Om de samenwerking verder inhoud te geven zijn Schothorst Feed Research en Aeres Hogeschool Dronten op zoek naar:

Senior onderzoeker 0,5fte/Lector Precisie Rundveevoeding 0,5 fte

Heeft u de kwaliteiten die bijdragen aan de ambities van Schothorst Feed Research én Aeres Hogeschool Dronten, dan maken we graag kennis met u.

Korte inhoudelijke toelichting
Schothorst Feed Research en Aeres Hogeschool Dronten en hebben voor hun samenwerking drie vraagstukken geïdentificeerd: precisie veevoeding, diergezondheid en milieuzorg.
De ontwikkelingen op het gebied van IT/sensortechniek, dataverzameling en de kennis van energie en eiwit, behoefte van hoog productieve dieren, in combinatie met kennis van verteringseigen-schappen van grondstoffen en de stofwisseling, maken het mogelijk om dieren meer en meer individueel te voeren. Digitaal parameters verzamelen en interpreteren over voeding, productie, gezondheid en welzijn biedt kansen voor optimaliseren van de nutriëntenbenutting en dus ook voor rendementsverbetering en voorkomen van voedingsstoornissen.
De maatschappelijk wens is het gebruik van medicijnen, met name antibiotica, in de veehouderij te reduceren. Daardoor ontstaat een toenemende behoefte én druk om vanuit de voeding de gezondheid van dieren blijvend te verbeteren, al dan niet met additieven. De vraag is wat de mogelijkheden op dit gebied zijn.

Het derde aandachtsgebied is de milieubelasting van de veehouderij waardoor het draagvlak in de maatschappij voor de diverse veehouderij-sectoren afneemt. Met uitgebalanceerd voer en de
introductie van kringlopen kan de belasting van de veehouderij op het milieu worden gereduceerd. De vraag is welke bijdrage de veevoeding kan leveren aan het verminderen van ongewenste excreties en het wegnemen van overlast.

De lector schrijft in het eerste jaar een bij deze opgaven passend lectoraatsplan. Realiseren van financiële dekking van het lectoraat door middel van subsidies en projecten is een voorwaarde voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst na het eerste jaar.

De functie Senior onderzoeker omvat:

 • Aansturen van onderzoek waarbij er nadruk zal liggen op de monitoringssystemen en op de integratie van techniek, voersamenstelling en voersystemen binnen het onderzoek van Schothorst Feed Research.
 • Leveren van een bijdrage aan kennisoverdracht in de breedste zin van het woord naar klanten van Schothorst Feed Research.

De functie Lector omvat:

 • Ontwikkelen van nieuwe kennis en concepten op het gebied van de rundveevoeding, door samen met Schothorst Feed Research, Aeres Hogeschool Dronten en innovatieve bedrijven en/of andere kennisinstituten praktijkgericht onderzoek, uit te voeren.
 • Verbinden van resultaten van het praktijkgerichte onderzoek met het bedrijfsleven en het  onderwijs door het ontwikkelen van vormen van kennisoverdracht en curriculumonderdelen of aanpassen van bestaande onderdelen.
 • Publiceren over nieuwe ontwikkelingen en ontwikkelde kennis in uiteenlopende media.
 • Initiëren van nieuwe ontwikkelingen en projecten op het gebied van de hierboven genoemde inhoud van het lectoraat.

Voor beiden functiegebieden geldt:

 • Acquireren van onderzoeksopdrachten, consultancy en opleidingsopdrachten voor Schothorst Feed Research (voornamelijk varkens/pluimvee) en voor Aeres Hogeschool.
 • Onderhouden en uitbreiden van een relevant nationaal en internationaal netwerk.

Uw kwaliteiten

 • U bent een gepromoveerd academicus. U beschikt over brede en conceptuele kennis op het vakgebied en heeft ervaring met innovatiegerichte projecten en het samenwerken met verschillende bedrijven, instellingen en overheden.
 • U heeft aantoonbare ervaring met onderzoek, kennisoverdracht en contractactiviteiten. U stimuleert en ondersteunt onderzoekers, docenten en studenten bij het verbeteren van hun professionele competenties,
 • U bent een netwerker. U heeft visie op de ontwikkelingen op het gebied van de veevoeding en goede (inter-)nationale relaties met relevante bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen. U stelt uw netwerk beschikbaar voor Schothorst Feed Research en Aeres Hogeschool.
 • U bent een initiator. U pioniert graag en u beschikt over de vaardigheid nieuwe ontwikkelingen in een nieuwe omgeving te initiëren, leiding te geven en innovatieve projecten te implementeren.
 • U bent een verbinder, u beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 • U bent ondernemend, daadkrachtig, inspirerend, kwaliteitsbewust en staat open voor nieuwe ontwikkelingen.

Ons aanbod:
Een dynamische functie bij twee organisaties die volop in beweging zijn.
Het inspirerende van het werken voor een hogeschool is dat u altijd verder kunt kijken dan uw eigen vakgebied. Er zijn volop mogelijkheden om te ontplooien in onderzoek en onderwijs, samen met studenten, collega’s en het bij het lectoraat passend netwerk.
Het inspirerende van het werk bij Schothorst Feed Research is dat u met een team van gedreven onderzoekers, laboranten en dierverzorgers een bijdrage levert aan innovatief onderzoek en kennisontwikkeling, en de verdere (inter-)nationale expansie van een reeds 80 jaar bestaand bedrijf.

Aan de functie is een salarisperspectief gekoppeld vergelijkbaar met schaal 15 van de cao HBO, maximaal € 96.890  bruto per jaar bij een fulltime aanstelling. De inpassing geschiedt op basis van leeftijd, opleiding en opgedane werkervaring. De kandidaat wordt in overleg benoemd bij beide of één van de genoemde instellingen.

Identiteit
De ‘Economy of Life’ is de identiteit van Aeres Hogeschool Dronten. Op www.aereshogeschool.nl vindt u meer informatie over deze merkbelofte. Graag zien we in uw reactie terug op welke wijze u hieraan vorm en inhoud denkt te kunnen geven.

Interesse?
Is uw interesse gewekt en wilt u meer informatie? U kunt contact opnemen met de heer Ir. P.L. Roosenschoon, directeur Schothorst Feed Research BV of Dr. Ir. C.G. Kocks, Teamleider Praktijkgericht Onderzoek, Aeres Hogeschool Dronten.
U kunt uw belangstelling inclusief cv mailen naar de heer Ir. P.L. Roosenschoon, via het mailadres: LRoosenschoon@schothorst.nl en/of mevrouw drs. H.P. de Vlieger,  directeur Aeres Hogeschool, via het mailadres: vacature.hogeschool.dronten@aeres.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.