Ontwikkelpunt Bloem

Bloem is binnen Aeres een ontwikkelpunt en verdeeld in twee aspecten: de teelt van bloemen en de bloemsierkunst. Een ontwikkelpunt is een mogelijk toekomstig zwaartepunt. In eerste instantie zal de profilering voor dit punt zich richten op de verdere ontwikkeling van het onderwijs, zowel op mbo- als op hbo-niveau. 

Aeres biedt bloemsierkunst op dit moment alleen aan voor de werkende professional. Aeres Hogeschool Wageningen biedt de Associate Degree ‘Bloemsierkunst’ aan. Groenhorst Velp (vanaf september Aeres MBO) biedt DFA- en ADFA-cursussen. Samen buigen zij zich over de verdere ontwikkeling van ‘Bloem’.