Leren en Ontwikkelen

Leren en Ontwikkelen gaat over leren opleiden, leraren opleiden, het begeleiden van leren in bedrijven, maar ook over het innoveren van leren door nieuwe technologische ontwikkelingen te gebruiken. 
De groene lerarenopleiding die Aeres aanbiedt, is uniek in Nederland. Daarom zijn ontwikkelingen binnen dit zwaartepunt voor het gehele groene onderwijs van belang. De opleidingen, scholingen en onderzoeken zijn gericht op educatie, leraarschap, en natuureducatie. Innovatie van het groene onderwijs speelt hierin een belangrijke rol. 

Aeres Hogeschool Wageningen is als enige groene lerarenopleider in Nederland de kartrekker voor dit zwaartepunt. Met het onderzoeksprogramma 'WIJS' richten zij zich op het domein 'Leren en ontwikkelen voor beroepsonderwijs en bedrijf'. 

Leren en Ontwikkelen