Gezonde en Vitale leefomgeving

Een gezonde en vitale leefomgeving, hierbij zijn thema’s zoals de vitale stad, gezondheid, groenvoorziening en natuur & recreatie belangrijk. Maar ook groene bedrijfskunde, circulaire economie en styling en design dragen hier aan bij. Dit zwaartepunt gaat over de factoren die van invloed zijn op leefstijlen en die kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving. 

Aeres Hogeschool Almere neemt hier een belangrijke rol in. Met de oprichting van het OSA (Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere) wordt ruimte gemaakt voor nieuwe lokale businessmodellen rondom stadslandbouw en voedsel. Zo wordt Almere vitaler en duurzamer. Meer weten over het OSA? Kijk dan op www.os-almere.nl

Gezonde en Vitale Leefomgeving