Doorsnijdende thema's: o.a. techniek

Techniek, technologie en duurzaamheid zijn doorsnijdende thema’s. Hiermee bedoelen we dat deze thema’s in alle zwaarte- en ontwikkelpunten terugkomen. Bovendien zijn deze thema’s niet groen, maar grijs van karakter: de thema’s overstijgen het groene domein. Daardoor is er in sommige gevallen sprake van samenwerking met kennisinstellingen buiten het groene onderwijs.

Aeres biedt mbo- en hbo-opleidingen, commerciële dienstverlening en (praktijkgericht) onderzoek en valorisatie rondom techniek, technologie en duurzaamheid. Het aanbod van Aeres Tech sluit aan bij de doorsnijdende thema’s, maar komt ook in de zwaartepunten terug.