Dier en Diergezondheid

De productiviteit en gezondheid van vee, de samenhang tussen dier- en volksgezondheid en tussen diergeneeskunde en de humane sector. Allemaal onderwerpen die bij dit zwaartepunt horen. De relatie tussen mens en dier is essentieel en houdt altijd verband met duurzaamheid en verantwoordelijkheid. Dit werkterrein is nog jong en is vooralsnog vooral bezig met de gezonde pluimveehouderij. Aeres is dan ook nauw betrokken bij het Poultry Expertise Centre in Barneveld.  

Aeres Hogeschool Dronten is leidend in dit zwaartepunt, een deel van het werk vindt in Barneveld plaats. Wil je meer weten over het Poultry Expertise Centre? Kijk dan op www.poultryexpertisecentre.com

Dier en Diergezondheid