Agrofood en ondernemen

Agrofood en Ondernemen gaat over de ontwikkeling van verantwoord ondernemerschap en duurzame bedrijfsontwikkeling in de agrofood- en tuinbouwsector. Met andere woorden:de manier waarop mensen voedsel produceren, op zo'n manier dat het bijdraagt aan een vitale landbouw en een duurzame leefomgeving.

Productietechniek en grondstofgebruik zijn belangrijk in dit onderzoek, net als het ondernemerschap wat daarvoor nodig is. Ook het ontwikkelen van bedrijfskundige kennis, strategieën en businessmodellen is een belangrijk onderdeel. Zo dragen we bij aan een vitale agribusiness. Omdat het niet alleen gaat om voortbrengen van voedsel. Het effect op het milieu en de betekenis voor de consument spelen een steeds grotere rol.

Wil je weten welk onderzoek wordt uitgevoerd op gebied van 'Agrofood en Ondernemen'? Kijk dan eens op de onderzoekspagina van Aeres Hogeschool Dronten. Zij vervullen een belangrijke rol in dit onderzoeksgebied. 

Agrofood en Ondernemen