Zwaartepunten en kennisgebieden

Aeres focust zich op een aantal werkterreinen, de zogenaamde zwaartepunten. Binnen een zwaartepunt vallen verschillende activiteiten variërend van opleidingen binnen regulier onderwijs tot de onderzoeksprogramma’s van de hogeschool, praktijkgericht onderzoek samen met het bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties en commerciële dienstverlening.  
Docenten participeren in het onderzoek van de zwaartepunten en brengen onderzoeksresultaten in in het regulier onderwijs en het commercieel aanbod. Daarmee zorgen ze voor actualiteit en relevantie en uiteindelijk voor een goede toerusting van (toekomstig) professionals.

Agrofood en Ondernemen

Verwijsknop linken 35px hoogNaar de pagina

 

Dier en Diergezondheid

Verwijsknop linken 35px hoogNaar de pagina

Gezonde en Vitale leefomgeving

Verwijsknop linken 35px hoogNaar de pagina

 

Leren en Ontwikkelen

Verwijsknop linken 35px hoogNaar de pagina

 

Ontwikkelpunt Bloem

Verwijsknop linken 35px hoogNaar de pagina

 

Ontwikkelpunt Voeding, Voedsel en technologie

Verwijsknop linken 35px hoogNaar de pagina

Doorsnijdende thema's: o.a. techniek

Verwijsknop linken 35px hoogNaar de pagina