Zwaartepunten en kennisgebieden

Ons specialisme is het groene domein. We beschikken over een grote diversiteit aan opleidingen en onderzoek. Daarom focussen we ons op een aantal werkterreinen die we ook wel ‘zwaartepunten’ noemen. 

Onze docenten participeren in het onderzoek behorende bij de zwaartepunten. Ze passen onderzoeksresultaten toe in de lespraktijk van het regulier onderwijs maar ook in ons commerciële aanbod. Daarmee staan ze aan de basis van de valorisatie van kennis én een goede toerusting van onze (toekomstige) professionals.