Samenwerkingspartners

Aeres werkt en denkt actief mee aan de toekomst van het groene domein. Daarom werken we samen met of zijn we lid van organisaties die hier een bijdrage aan leveren of participeren we in gezamenlijke activiteiten:

 • Groene tafel
 • Groene Kenniscoöperatie
 • Stichting De Groene Standaard
 • Koepels vo, aoc, mbo/bve en hbo
 • Centres of Expertise (CoE, hbo)
 • Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV, mbo)
 • Samenwerkingverbanden VO/VSO
 • Landelijke overheid (mn ministeries ELI en OCW), provincies en gemeenten  
 • Netwerken met collega onderwijsinstellingen vo, mbo, hbo en universiteiten in Nederland
 • Belangen- en brancheorganisaties en (georganiseerd) bedrijfsleven
 • WUR (onder meer Agrocentrum voor Duurzaam ondernemen en leerstoepgroep Educatie en Competentiestudies)
 • Centre for bio-based Economy:
 • ACRRES (landelijk toepassingscentrum voor duurzame energie en groene grondstoffen): meer informatie >>>
 • RNV (Regio Noord Veluwe)
 • Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere
 • ADEF en VELON
 • Ondersteuningsorganisaties als CITO, APS en CPS
 • Private organisaties zoals banken, NSO (Nederlandse School voor onderwijsmanagement) e.d.
 • Samenwerkingsverbanden met onderwijsinstellingen in het buitenland
 • Verscheidende NGO's en internationale organisaties