Samenwerking

We zijn ervan overtuigd dat samenwerking tot succes leidt. Daarom zoekt Aeres naar samenwerking: regionaal, nationaal en internationaal. Onze focus ligt op samenwerking binnen het groene domein. Daarnaast versterken we onze samenwerking met andere sectoren. Samenwerking gaat niet vanzelf. Open staan voor het perspectief van de ander en het relativeren van het eigen standpunt is ons startpunt. Het gesprek over de samenwerking wordt open en scherp gevoerd, op basis van ambitie, inhoud en zakelijke afspraken.

Samenwerking met de buitenwereld

Doordat we samenwerken met onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en bedrijven plaatsen we ons eigen denken en handelen steeds in het perspectief van de ander. Dat stelt ons in staat om te reflecteren, te ontwikkelen en uiteindelijk sterker te worden. Niet alleen qua volume, maar ook op basis van inhoud. Omdat innovatie plaatsvindt op de raakvlakken tussen twee samenwerkende partijen.

Samenwerking binnen Aeres

Ook binnen de Aeres organisatie zijn we constant op zoek naar samenwerking en innovatie. Samenwerking tussen onze onderdelen betekent samen opereren in projectaanvragen, samen het onderwijs verbeteren en samen op zoek gaan naar technologische ontwikkelingen.

De interne samenwerking is voor onze medewerkers belangrijk. Dit is de manier waarop kennis en ervaring gedeeld wordt. Dat is niet altijd eenvoudig omdat we voor verschillende scholen en bedrijven werken, vaak op verschillende locaties. Daarom probeert Aeres continu om kennisdeling te stimuleren. Tussen de verschillende locaties en vakgebieden en tussen vmbo, mbo en hbo.

De verschillende samenwerkingen van Aeres zorgen voor interessante activiteiten en nuttige kennis en ervaringen. Die kennis willen we graag delen. Voor onze medewerkers, studenten en voor de verschillende sectoren. Via onze websites proberen we een zo volledig mogelijk overzicht te bieden van alle kennis die Aeres in huis heeft.