Kenniscoalities

Aeres neemt deel aan (strategische) kenniscoalities. Een kenniscoalitie is een samenwerking van meerdere partners om gezamenlijk kennis te ontwikkelen en te delen. Het is dus per definitie een samenwerking die zich vormt rond een kennisvraag, rond inhoud. In een kenniscoalitie wordt structureel samengewerkt met verscheidene partners binnen een afgesproken structuur. Nationaal en internationaal.
Sites kenniscoalities waarin Aeres participeert: