Internationalisering

Internationalisering is een van de grootste uitdagingen voor de agri- en foodsector en daarmee voor Aeres. Veel bedrijven zijn internationaal actief of zijn sterk verweven met het buitenland. Die vervlechting geldt van oudsher voor de grote bedrijven in de agribusiness, maar in toenemende mate geldt dit ook voor het MKB in de groene sector.

Aeres heeft een lange historie van internationale samenwerking. Het gaat dan over inhoudelijke samenwerking in multinationale projecten, capaciteitsopbouwprojecten in ontwikkelingslanden, samenwerkingsverbanden en uitwisselingsovereenkomsten met zusterinstellingen in het buitenland. 

Zowel onze hogescholen als onze praktijkcentra zetten de expertise van docenten in bij het trainen van professionals en het uitvoeren van consultancy-opdrachten voor derden. Ons mbo is een erkend BTEC-college en ontvangt jaarlijks studenten die voor een deel in Nederland studeren en voor een deel in hun eigen land.
Wil je meer weten over onze internationale projecten? Kijk dan eens op de internationale site van Aeres