Historie

Aeres is tussen 2004 en 2009 ontstaan uit fusies van het toenmalige Groenhorst College, de Christelijke Agrarische Hogeschool (CAH), Stoas Hogeschool en PTC. Aeres Contract is het verlengde van die instellingen ontstaan. CAH en Stoas fuseren in 2013 tot Vilentum Hogeschool en er ontstaan drie faculteiten in Dronten, Almere en Wageningen. In 2014 krijgen de activiteiten aan de Wisentweg een nieuwe naam: Aeres Praktijkcentrum Dronten.
Aeres bestaat pas 11 jaar, maar sommige onderdelen van Groenhorst bestaan al meer dan 75 jaar, één zelfs al bij 100 jaar. De CAH bestaat sinds 1958, Stoas sinds 1981 en PTCis na de Tweede Wereldoorlog ontstaan. Aeres is daardoor diep geworteld in het groene domein en sterk verbonden met de locaties waar de scholen zijn gevestigd.

Grote lijnen

Na een periode van fusies en het vormgeven en inrichten van een nieuwe organisatie, is het tijd voor vernieuwing en uitbreiding. Stoas besluit te verhuizen naar Wageningen en CAH opent een nevenvestiging in Almere.

In 2009 sluit PTC+ zich definitief aan bij Aeres. In 2010 besteden de onderdelen veel tijd aan hun profilering en is de scheiding tussen toezicht, bestuur en directievoering een feit. Met een nieuwe koers op zak en na een zeer intens 2012 gaat Aeres op zoek naar interne en externe samenwerkingsverbanden die concreet kunnen bijdragen aan de verbetering en versterking van het primaire proces of bouwt bestaande relaties verder uit.

In het verlengde van het strategisch beleidsplan ‘Verbindend perspectief’ krijgen alle onderdelen een nieuwe naam die begint met Aeres:

Sinds 2016:

  • Vilentum Hogeschool met de hbo-faculteiten CAH Vilentum en Stoas Wageningen I Vilentum Hogeschool heet sinds september 2016 Aeres Hogeschool met faculteiten Aeres Hogeschool Almere, Dronten en Wageningen
  • PTC+ Ede heet sinds september 2016 Aeres Tech
  • Agrojobs en Payrolljobs gaan samen verder als Aeres Agree

Vanaf augustus 2017:

  • Groenhorst (scholen praktijkonderwijs, vmbo, mbo en trainingscentra) heet vanaf augustus 2017 respectievelijk Aeres Praktijkonderwijs, Aeres VMBO, Aeres MBO en de vier Aeres Cursuscentra (nieuwe naam in ontwikkeling).
  • PTC+  Barneveld
  • Aeres Praktijkcentrum Dronten
  • Aeres Bedrijvencentrum Dronten
  • De ondersteunende stichtingen