(Klachten) regelingen

De onderstaande regelingen zijn van kracht binnen Aeres of een van de aangesloten instellingen.

Verzekeringen

Het document 'Verzekeringen' geeft uitleg over welke verzekeringen van belang zijn, welke verzekeringen door de school afgesloten zijn en welke dekking er geboden wordt.

Verwijsknop linken 35px hoogDownload hier het document 'Verzekeringen'

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling van Aeres beschrijft hoe onze personeelsleden, leerlingen, cursisten en studenten kunnen omgaan met een ernstig vermoeden van een misstand binnen de Stichting Aeres Groep en de (onderwijs)instellingen die door de stichting in stand worden gehouden.
Deze klokkenluidersregeling wordt alleen dan toegepast wanneer de binnengekomen klacht of misstand niet afgehandeld kan worden volgens de bestaande klachtenregelingen binnen Aeres.

Verwijsknop linken 35px hoogDownload hier de klokkenluidersregeling

Klachtenmeldpunt aanbestedingen

Aeres heeft een klachtenmeldpunt aanbestedingen. Dit is ondergebracht bij Conducto.
De voorwaarden en werkwijze van het klachtenmeldpunt zijn opgenomen in de aanbestedingsstukken van iedere lopende aanbesteding.

Verwijsknop linken 35px hoogHet webadres van het meldpunt is: www.klachtenmeldpuntaanbesteden.nl/aeres

Klachtenregeling Groenhorst

Verwijsknop linken 35px hoogKlik hier om het document Interne Klachtenprocedure Groenhorst 2010 te downlloaden

Regeling Ongewenst Gedrag Aeres Hogeschool

Verwijsknop linken 35px hoogKlik hier om het document "Regeling Ongewenst gedrag' voor medewerkers en studenten van Aeres Hogeschool te downloaden

Deze regeling maakt tevens deel uit van het Studentenstatuut.