Jaarverslagen

Jaardocument 2016

Downloads
Hieronder vindt u de link naar het jaardocument, de digitale impressie met aanvullende verhalen en video's en de aanvullende documenten met meer gedetailleerde informatie per Groenhorst-locatie.

Verwijsknop linken 35px hoogKlik hier om het geïntegreerde jaardocument 2016 (incl. jaarrekening) te downloaden. Omvang van de verkleinde pdf is 12MB.

Verwijsknop linken 35px hoog Klik hier voor de digitale jaarimpressie 2016

 

Jaardocument 2015

Downloads
Hieronder vindt u de link naar het jaardocument, de digitale impressie met aanvullende verhalen en video's en de aanvullende documenten met meer gedetailleerde informatie per Groenhorst-locatie.

Verwijsknop linken 35px hoogKlik hier om het geïntegreerde jaardocument 2015 (incl. jaarrekening) te downloaden. Omvang van de verkleinde pdf is 8 MB.

Verwijsknop linken 35px hoogKlik hier voor de digitale jaarimpressie 2015

Jaarresultaten Groenhorst-locaties 2015

Een deel van het jaarverslag is alleen online beschikbaar. Het gaat om de gedetailleerde rapportages van de Groenhorst vmbo- en mbo-locaties waarnaar in het jaardocument verwezen wordt. De documenten zijn zo opgesteld dat leerlingen, ouders en studenten een goed beeld krijgen van de stand van zaken van de eigen locatie in het verslagjaar.
Almere VMBO
Almere MBO
Barneveld MBO
Bilthoven MAVO
Dronten MBO
Ede VMBO
Ede MBO
Emmeloord Praktijkonderwijs
Emmeloord VMBO
Emmeloord MBO
Lelystad VMBO
Maartensdijk VMBO
Nijkerk VMBO
Nijkerk MBO
Velp VMBO
Velp MBO

 

Jaardocument 2014

Verwijsknop linken 35px hoogKlik hier om het geïntegreerde jaardocument 2014 (incl. jaarrekening) te downloaden. Omvang pdf is 7 MB. Helaas geeft het document een tot nog toe onverklaarbare storing bij het openen in Internet Explorer. Firefox en Chrome gaat goed.

Jaarresultaten Groenhorst-locaties 2014

Voor het eerst is een deel van het jaarverslag alleen online beschikbaar. Het gaat om de gedetailleerde rapportages van de Groenhorst vmbo- en mbo-locaties waarnaar in het jaardocument verwezen wordt. De documenten zijn zo opgesteld dat leerlingen, ouders en studenten een goed beeld krijgen van de stand van zaken van de eigen locatie in het verslagjaar.
Almere VMBO 
Almere MBO
Barneveld MBO 
Bilthoven MAVO
Dronten MBO
 
Ede VMBO
Ede MBO
Emmeloord Praktijkonderwijs
Emmeloord VMBO 
Emmeloord MBO 
Lelystad VMBO
Maartensdijk VMBO
Nijkerk VMBO
Nijkerk MBO
Velp VMBO
Velp MBO
 
 

Jaardocument 2013

Verwijsknop linken 35px hoogKlik hier om het geïntegreerde jaardocument 2013 (incl. jaarrekening) te downloaden. Omvang pdf is 7 MB

 

Jaardocument 2012

Verwijsknop linken 35px hoogKlik hier om het geïntegreerde jaardocument 2012 (incl. geconsolideerde balans) te downloaden. Omvang 7 MB.

Verwijsknop linken 35px hoogOf klik hier voor de samenvatting 'Duurzaam leren, handelen en produceren' (pdf 1 MB).

 

2011

Het zijn roerige tijden, incidenten in onderwijsland leiden tot strikte naleving van wet- en regelgeving, maatschappelijke druk en verscherpt toezicht. Het bestuur moet beter, bedrijfsvoering moet efficiënter, en de kwaliteit van het beroepsonderwijs moet over de hele linie omhoog. Inspelend op deze externe ontwikkelingen en rekening houdend met sectorplannen zetten de Aeres Groep en de aangesloten instellingen in 2011 een nieuwe gezamenlijke strategische koers uit met kwaliteit, verbinding en duurzaamheid als werkwoorden. Daarnaast vinden er reorganisaties plaats om de Aeres Groep gezond en betekenisvol te houden.

2010

2010 is het jaar van de veranderde besturingsfilosofie: er is een scheiding aangebracht tussen toezicht, bestuur en directievoering. De nieuwe organisatiestructuur biedt medewerkers meer ruimte en verantwoordelijkheden. Nu de interne organisatie staat, wordt het tijd om naar buiten te kijken. Groenhorst, de CAH, Stoas Hogeschool en de Aeres Groep als geheel hebben het afgelopen jaar veel tijd gestoken in de eigen profilering. De komende jaren zal die profileringen in werk en communicatie te zien zijn. De Aeres Groep wil een open organisatie zijn: transparantie en kwaliteit zijn kernwoorden.
 

2009

In 2009 bestaat de Aeres Groep vijf jaar. 2009 is ook een bijzonder jaar omdat de organisatie opnieuw is uitgebreid: de aansluiting van PTC+ is een feit. Naast deze uitbreiding is volop aandacht voor de interne organisatie, de besturingsfilosofie, de verhouding tussen toezicht, bestuur en directievoering. Andere belangrijke ontwikkelingen zijn onder meer de reorganisatie bij Stoas Hogeschool in verband met de herhuisvesting in Wageningen, de ontvlechting van de centrale dienst, het aanstellen van een algemeen directeur voor Groenhorst, de samenvoeging van de Groenhorst-locaties Emmeloord en Dronten en de verbreding van het aanbod van de hogescholen.

 

2008

Na de voorbereidingen in 2007 staat 2008 in het teken van de verdere vormgeving en inrichting van de organisatie. Veel tijd en aandacht is besteed aan het inzichtelijk maken en het besturen van het instituut. Uiteraard in nauwe samenspraak en overleg met de medezeggenschapsorganen. Verder zijn de gesprekken met PTC+ over aansluiting herstart, is besloten tot herhuisvesting van Stoas Hogeschool in Wageningen en gaat de CAH een nevenvestiging openen in Almere. Het aantal leerlingen en studenten groeit licht tot goed en ook de commerciële activiteiten voldoen aan de verwachtingen.

2007

Het jaar 2007 is een oriënterend en enerverend jaar geweest voor de Aeres Groep, waarin de consolidatie van de nieuwe organisatie centraal stond na een vrij lange periode van fusies van verschillende onderwijsgroepen.
De Aeres Groep ontwikkelt in 2007 haar strategisch beleidsplan 2008-2012: Een leven lang leren in het groene domein.