Anbi-status

 

Stichting Aeres Groep

Fiscaal nummer
803119859 
Contactgegevens 
Postbus 245, 6710 BE Ede
Telefoon: 088 - 020 7000
E-mail  info@aeres.nl

Bestuurssamenstelling en  namen leden   College van Bestuur (CvB) Aeres
Doel, missie en bestaansreden Zie pagina Missie en visie
Beleidsplan
Strategisch plan Aeres 2015-2019 ‘Verbindend Perspectief’
Beloningsbeleid Zie bezoldiging Aeres-bestuurders en cao’s hbo, bve en vo.
Verslag activiteiten  Zie jaarverslagen (incl. geconsolideerde balans) 

Financiële verantwoording

Zie jaarverslagen (incl. geconsolideerde balans)

 

 

Stichting Aeres International Student Fund (AISF)

Fiscaal nummer
819859102
Contactgegevens 
Postbus 245, 6710 BE Ede
Telefoon: 088 - 020 7000
E-mail  info@aeres.nl

Bestuurssamenstelling en  namen leden   College van Bestuur (CvB) Aeres
Doel, missie en bestaansreden De stichting AISF wil in de ruimte zin van het woord bijdragen aan de studiekosten van buitenlandse studenten van Aeres Hogeschool en Aeres Tech
Beleidsplan
Onderdeel van ’Strategisch plan Aeres 2015-2019 ‘Verbindend Perspectief’
Beloningsbeleid Zie bezoldiging Aeres-bestuurders en cao’s hbo, cao PTC+ voor bestaande medewerkers en individuele afspraken met nieuwe medewerkers. 
Verslag activiteiten  Zie jaarverslagen (incl. geconsolideerde balans)

Financiële verantwoording

Opgenomen in geconsolideerde balans