Verantwoording

De dialoog is bij Aeres de norm. We willen in gesprek zijn en blijven met iedereen die bij Aeres betrokken is en houden op allerlei manieren contact met hen. Daarnaast willen we transparant communiceren over strategie, gevoerd beleid, performance, bedrijfsvoering en financiële uitgaven. 

Verwijsknop linken 35px hoog Verantwoording en branchecodes

Verwijsknop linken 35px hoog Professionele of integriteitscode

Verwijsknop linken 35px hoog Jaarverslagen 

Verwijsknop linken 35px hoog Raad van Toezicht

Verwijsknop linken 35px hoog College van Bestuur

Verwijsknop linken 35px hoog Medezeggenschap

Verwijsknop linken 35px hoog Verantwoording MBO en VMBO