Raad van Toezicht

Samenstelling

De Raad van Toezicht van Aeres bestaat uit de volgende personen:

de heer S. Galema (Sjoerd)

de heer E.J.F. Alderkamp (Evert)

mevrouw I. Mastenbroek (Ineke)

de heer R.A. Kip (Roland)

mevrouw A.J.H. Knoet-Michels (Antoinette) (Tijdelijk teruggetreden voor de periode 1-1-2018 tot en met 1-7-2018)

de heer J.J. van Dijk, (Jan Jacob), voorzitter

Secretariaat

Het secretariaat van de Raad van Toezicht is gevestigd in Ede:

Bezoekadres
Aeres
Bovenbuurtweg 27 
6717 XA  Ede 

Postadres
Raad van Toezicht Aeres
Postbus 245
6710 BE  Ede

Telefoon 088 020 5557 (Secretariaat RvT)

Meer informatie

Verwijsknop linken 35px hoogProfiel voorzitter Raad van Toezicht Aeres

Verwijsknop linken 35px hoogProfiel lid Raad van Toezicht Aeres

Verwijsknop linken 35px hoogReglement Raad van Toezicht  

Verwijsknop linken 35px hoogRooster van aftreden en vergoedingen RvT

Verwijsknop linken 35px hoogHoofd- en nevenfuncties, loopbaan en benoeming leden. 

Verwijsknop linken 35px hoogToezichtkader RvT Aeres

Verwijsknop linken 35px hoogProfessionele code