Organisatie

Aeres is opgebouwd uit relatief kleine locaties die de missie van de groep vervullen binnen hun specifieke context en de eigen identiteit. We creëren binnen die locaties een herkenbare en vertrouwde omgeving voor leerlingen en studenten en zijn op inhoud en gedeelde waarden verbonden met andere locaties en onderdelen van de groep. Binnen Aeres delen we de bedrijfsvoering om schaalvoordelen te kunnen benutten. Daarbij streven we naar een duurzame exploitatie, sturing op bedrijfsvoering en efficiency, gepast ondernemerschap en aandacht voor duurzaamheid. Met de focus op kwaliteit realiseren we goed en aantrekkelijk onderwijs dat voldoende aantallen deelnemers garandeert.