Dialoog en Governance

De dialoog is bij Aeres de norm. We willen in gesprek zijn en blijven met iedereen die bij Aeres betrokken is en houden op allerlei manieren contact met hen. Daarnaast willen we transparant communiceren over strategie, gevoerd beleid, performance, bedrijfsvoering en financiële uitgaven.

Op deze site vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Visie op verantwoording

Voor Aeres is verantwoording een aspect van de PDCA-cyclus.

Verwijsknop linken 35px hoogNaar de pagina

 

Verantwoording en branchecodes

Aeres volgt de branchecode van de hogescholen. Deze blijkt het meest uitgebreid.

Verwijsknop linken 35px hoogNaar de pagina

Professionele of integriteitscode

 Verwijsknop linken 35px hoogNaar de pagina

Jaarverslagen

 Verwijsknop linken 35px hoogNaar de pagina

 

Raad van Toezicht

 Verwijsknop linken 35px hoogNaar de pagina

College van Bestuur

 Verwijsknop linken 35px hoogNaar de pagina

Medezeggenschap

Aeres heeft een centrale ondernemingsraad, studenten/leerlingraden en ouderraden.

Verwijsknop linken 35px hoogNaar de pagina

Verantwoording MBO en VMBO

Aeres werkt mee aan benchmarktonderzoeken.

Verwijsknop linken 35px hoogNaar de pagina