Speerpunten strategie

Aeres formuleert eens in de vier jaar het strategische beleid voor heel Aeres. Binnen die richting en kaders werken de onderdelen, locaties en medewerkers in samenhang hun eigen route uit.

Het strategisch document 2015-2019 heet ‘Verbindend perspectief – Samen komen we verder’. De strategie werkt vanuit twee perspectieven: groen (het groene domein) en onderwijs (de kennisinstelling) en drie thematische tweelingen: productiviteit & prestatie; kwaliteit & waarde en veiligheid & vertrouwen. Elk onderdeel en elke medewerker van Aeres draagt, vanuit de eigen functie en werkplek (onderwijssoort, onderzoek, cursus & training, werving & selectie e.a.) bij aan de vormgeving en invulling van de perspectieven en thema’s, collectief en individueel.

Strategie in het kort

In de Aeres-strategie staat de ontwikkeling van de (toekomstig) professional centraal. In een snel veranderende wereld moet eenieder zich tijdens zijn of haar loopbaan steeds weer opnieuw uitvinden. Een leven lang leren is niet langer luxe, maar noodzaak. Er moet ruimte zijn om te experimenteren zodat professionals van successen én fouten kunnen leren.    

Uitdagingen

  • Aeres daagt (toekomstig) professionals een leven lang uit, begeleidt ze en voedt hun ontwikkeling tot competente professionals. Leren als motor van groei en verandering.
  • Aeres wil bijdragen aan de productie van gezond en veilig voedsel en het ontwerp en de realisatie van een vitale leefomgeving voor iedereen, wereldwijd.

De vier strategische keuzes uit het nieuwe strategisch beleid zijn:

  • samenwerking als succesfactor;
  • internationalisering als kwaliteitskenmerk;
  • profilering en het creëren van een krachtige en doelmatige organisatie;
  • sturing: ‘Gemeenschappelijk tenzij …’.

Aeres gaat zich profileren via vier zwaartepunten, twee ontwikkelpunten en de bijbehorende doorsnijdende thema’s.

Verwijsknop linken 35px hoogKlik hier voor de volledige versie van de strategie 2015-2019 >>>

 Verwijsknop linken 35px hoogKlik hier voor de digitale impressie van de strategie >>>
 

Beleidscyclus en planning

Aeres gebruikt over de hele breedte dezelfde planning-en-control-cyclus. Het strategiedocument 2015-2019 beschrijft de strategische koers voor de komende jaren. Ieder onderdeel formuleert binnen die kaders haar eigen plan waarin visie en beleid voor een aantal jaren zijn geformuleerd. Deze plannen van de onderdelen vormen weer het kader waarbinnen locaties, teams en uiteindelijk individuele medewerkers hun (jaar)plannen ontwikkelen en uitvoeren.
Het College van Bestuur toetst het voorgenomen beleid van een onderdeel aan het strategie-document en bespreekt de (jaar)plannen regelmatig met de directies van de onderdelen, mede aan de hand van voortgangsrapportages.