Hier staat en gaat Aeres voor

Missie

Leren is de motor van groei en verandering. Wij dagen de (aankomende) professional uit om zich  voortdurend verder te ontwikkelen. Wij geloven in een samenleving op basis van het continu ontwikkelen van kennis en kunde in het werken met ‘leven’.

 

Visie

De Nederlandse kennis en kunde in de groene sector is toonaangevend in de wereld. Internationaal zien we dat thema’s als leefbare omgeving en (wereld)voedselzekerheid hoog op de agenda staan. Door externe ontwikkelingen neemt de complexiteit van en behoefte aan onze kennis en kunde toe. Juist door samen te werken kunnen organisaties, professionals en studenten/leerlingen werken aan betekenisvolle oplossingen voor de toekomst.

 

Ambities

Vanuit de perspectieven ‘groen & groei ’ en onderwijs, onderzoek en dienstverlening willen wij ons ontwikkelen tot een kwalitatief sterke en goed geprofileerde partij. Een nationaal en internationaal herkenbare en kennisinstelling voor het gehele groene domein. We willen mensen uitdagen het beste uit zichzelf te halen en zich maximaal te ontwikkelen.

 

Merkbelofte

Met onderwijs, onderzoek en dienstverlening (internationaal) draagt Aeres bij aan een verantwoorde groei en betekenisvolle oplossingen voor een groene toekomst.

  • Aeres biedt leerlingen en studenten praktijkgerichte, kleinschalige groene (top)opleidingen met persoonlijke aandacht en eigen verantwoordelijkheid.
  • Aeres leert (aankomend) docenten hoe zij anderen laten leren over de relatie tussen mens en natuur en de communicatie over voeding.
  • Aeres biedt professionals een leven lang actueel en relevant aanbod dat de loopbaan voedt en Aeres draagt bij aan de ontwikkeling van bedrijven en organisaties door mensen op te leiden met de kennis voor morgen.
  • Aeres innoveert (samen met anderen) en draagt zo bij aan de ontwikkeling van organisaties, bedrijven en branches  en daarmee aan een verantwoorde groei van de groene sector.
  • Voor haar medewerkers is Aeres een uitdagende werkgever die ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en ambities.

Aeres wil zich vanuit deze diversiteit verder ontwikkelen en profileren. 

 

Payoff ‘Talent voor groei’, kernwaarden en merkpersoonlijkheid

De payoff voor de heel Aeres is ‘Talent voor groei’. Door het verbinden van kennis op verschillende niveaus en benaderingen biedt Aeres een omgeving die stimuleert tot groei.

De kernwaarden zijn groei, verbindend, verantwoordelijk en zinvol.

De merkpersoonlijkheid is samengevat in de woorden ondernemend, nieuwsgierig, inspirerend en betrokken.

 

Grondslagen en werkgebied

Aeres is een groep van (onderwijs)onderdelen op zowel algemeen christelijke als bijzonder neutrale grondslag. Aeres geeft vanuit de samenhang van onderwijskunde en godsdienstige en levensbeschouwelijke keuzen actief vorm aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de samenleving.

De oriëntatie op de omgeving verschilt per onderdeel en daarbinnen per locatie. Zo zijn het praktijkonderwijs en het vmbo vooral lokaal georiënteerd, het mbo regionaal, soms nationaal, soms internationaal georiënteerd en het hbo vooral nationaal en internationaal. Arbeidsbemiddeling en verhuur van kantoorruimte zijn sterk gericht op de regionale en soms nationale arbeidsmarkt.
De praktijk- en trainingscentra opereren zowel nationaal als internationaal en zijn daarnaast sterk sectoraal gericht.