Inkoop

Inkooptransacties en aanbestedingen vinden binnen Aeres zowel decentraal (instellingen/locaties) als centraal (vanuit het Bestuursbureau in Ede) plaats. In het laatste geval betreft het veelal Europese aanbestedingen ten behoeve van producten/diensten waarvoor binnen de groep een gezamenlijk belang is.

Hieronder treft u onze Algemene Inkoopvoorwaarden:

Verwijsknop linken 35px hoogDownload hier de algemene inkoopvoorwaarden.

Aeres heeft een klachtenmeldpunt aanbestedingen. Dit is ondergebracht bij Conducto. De voorwaarden en werkwijze van het klachtenmeldpunt zijn opgenomen in de aanbestedingsstukken van iedere lopende aanbesteding.

Meldpunt: https://www.klachtenmeldpuntaanbesteden.nl/aeres