Aeres, talent voor groei

Aeres is een groene kennisinstelling met onderwijs, onderzoek en commerciële activiteiten als kerntaken. Aeres heeft alle niveaus van het beroepsonderwijs in huis: praktijkonderwijs, vmbo, mbo, hbo, master en contractonderwijs. Naast het reguliere onderwijs waaronder de lerarenopleiding en het praktijkgerichte onderzoek bieden we met de praktijk- en trainingscentra bedrijfsopleidingen, ontwikkeltrajecten, trainingen, praktijkassessments en (experimenteer)ruimte. Het aanbod rond  loopbaanontwikkeling, arbeidsbemiddeling en (starters)faciliteiten voor agri en food maakt het geheel af. Kortom: we bieden een compleet pakket rond leren, ontwikkelen en innoveren, van publiek tot privaat op alle niveaus.

Deze startpagina heeft de volgende onderliggende items:

Uitgangspunten Aeres

De missie, visie, ambities, merkbelofte, payoff, grondslagen en werkgebied.

Verwijsknop linken 35px hoogNaar de pagina

 

Dialoog en governance

Dialoog is de norm. Ontdek hoe Aeres dit vormgeeft.

Verwijsknop linken 35px hoogNaar de pagina elders op de site

Speerpunten strategie

Verbindend perspectief - Samen komen we verder is de titel van de strategie van 2015-2019.

Verwijsknop linken 35px hoogNaar de pagina

Organisatiestructuur en de onderdelen

Aeres bestaat uit een groep met elkaar aanvullende onderdelen.

Verwijsknop linken 35px hoogNaar de pagina

Anbi-status

Hier vindt u de informatie over de twee stichtingen met de anbi-status.

Verwijsknop linken 35px hoogNaar de pagina

 

KvK-inschrijvingen en statuten

 

Verwijsknop linken 35px hoogNaar de pagina

(Klachten)regelingen

Aeres wil dat alle deelnemers zich veilig en gehoord voelen. Soms lukt dat niet en dat willen we graag horen.

Verwijsknop linken 35px hoogNaar de pagina

Inkoop

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle aankopen en contracten van Aeres.

Verwijsknop linken 35px hoogNaar de pagina

Historie

Aeres bestaat zelf nog maar 11 jaar, maar de oudste school was er al in 1920.

Verwijsknop linken 35px hoogNaar de pagina