Samenwerkingsprojecten

Aeres vindt innovatie belangrijk. Daarom zetten we ons in om continu te blijven onderzoeken en voeren we een flink aantal projecten uit. Dit doen we aan de hand van kleine en grote projecten, samen met het bedrijfsleven en andere instellingen. Deze innovatieprojecten zijn niet alleen gericht op het verbeteren van onderwijs. Onderzoek en innovatie draagt bij aan de ontwikkeling van het vakgebied en van de groene sector als geheel. Instellingen van Aeres (PTC+, Groenhorst, Aeres Hogeschool) participeren met diverse andere organisaties in kenniscentra met diverse onderzoeksthema’s en -projecten, zoals het Poultry Expertise Centre, Green Venture Lab en Ontwikkelcentrum Stadslandbouw in Almere (OAS):

Poultry Expertise Centre

Het Poultry Expertise Centre is een samenwerkingsverband van bedrijven, overheid en kennisinstellingen in de pluimveesector. In het Poultry Expertise Centre worden verschillende expertises samengevoegd op gebied van onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven. 

De kennis die hier uit voort vloeit wordt gebruikt voor het opleiden van medewerkers en ondernemers die werkzaam zijn in de pluimveesector. Bovendien wordt deze kennis ingezet voor bij- en nascholing. Daarnaast wordt continu gewerkt aan kennisinnovatie, wat zich vertaalt in het lectoraat Gezonde Pluimveehouderij. Het Poultry Innovation Lab, met o.a. een pluimveestal, is een belangrijk onderdeel van het Expertise Centre en staat op het terrein van Groenhorst in Barneveld. Het Lab is ontwikkeld voor praktijktraining, onderzoek en kennisoverdracht. 
Het Poultry Expertise Centre is een internationaal kennis- en trainingscentrum. Van en voor de pluimveesector. Een unieke samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. Meer weten? Kijk op www.poultryexpertisecentre.com. 


Green Venture Lab

Het Green Venture Lab in Dronten is een broedplaats voor innovaties en ondernemerschap in de Agribusiness. De economie anno 2017 vraagt om innovatieve ondernemers die weten hoe zij voordeel kunnen halen uit de circulaire of biobased economie, die zich hierdoor uitgedaagd voelen, die weten hoe zij nieuwe verdienmodellen kunnen ontwikkelen en toepassen binnen hun bedrijf. 

Dit vraagt om een inspirerende plek waar ondernemers, onderzoekers en innovators elkaar ontmoeten en samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe business concepten. Hiervoor is het Green Venture Lab opgezet: dé plaats waar ondernemers, adviseurs, start-ups en studenten elkaar ontmoeten.

Het lab levert een compleet aanbod van onderwijsactiviteiten, netwerken en actieve ondersteuning en coaching van starters. Studenten worden aan het bedrijfsleven gekoppeld aan de hand van innovatievraagstukken. Er worden inspirerende bijeenkomsten georganiseerd met spraakmakende onderwerpen binnen de agrarische sector. Daarnaast worden in het Green Venture Lab concepten ontwikkeld, onderzoeken verricht en prototypes gebouwd. Meer weten? Kijk op: www.greenventurelab.nl

 

Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere (OSA)

Het Ontwikkelcentrum Stadslandbouw in Almere is opgericht in 2011 met als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van een stad waarin stadslandbouw een natuurlijk onderdeel vormt van de stedelijke leefomgeving: een gezonde, vitale en diverse stad. Almere spreekt de ambitie uit om een icoon op gebied van duurzaamheid te worden.

Het Ontwikkelcentrum doet dit door samen met ondernemers, instellingen en inwoners te werken aan nieuwe initiatieven en business cases op het gebied van stadslandbouw. Tegelijkertijd brengt het samenhang aan in bestaande en nieuwe initiatieven rondom stadslandbouw en wordt ondersteuning gegeven bij het maken van coherent beleid. 

OSA organiseert diverse conferenties, is betrokken bij de Floriade 2020 en helpt mee nieuwe initiatieven op gebied van stadslandbouw en stedelijk voedsel te initiëren. Meer weten? Kijk op: www.os-almere.nl.