Vmbo en praktijkonderwijs

Groenhorst vmbo

 

Groenhorst (afdeling) vmbo heet vanaf september 2017 Aeres VMBO.

 
Na de basisschool gaan veel kinderen naar het vmbo. Groenhorst is een groene vmbo waar leerlingen de basis leggen voor beroepen in bijvoorbeeld de groene of de zorgsector. Groenhorst leert ze hun talenten en omgeving kennen en geeft ze het zelfvertrouwen waarmee ze hun toekomst kunnen vormgeven.

Groenhorst vmbo wil in 2019 een verbindende, een eigentijdse en persoonlijke school zijn.


Scholen en leerwegen

Opleidingslocaties van Groenhorst vmbo zijn Almere, Bilthoven, Ede, Emmeloord, Lelystad, Maartensdijk, Nijkerk en Velp. Alle locaties bieden de basisberoepsgerichte leerweg (bb), de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) en de gemengde leerweg (gt) aan. Op alle locaties bestaat de mogelijkheid om het onderwijs af te sluiten met een diploma theoretische leerweg (tl). Uitzondering is de locatie Bilthoven, deze locatie verzorgt alleen mavo onderwijs(tl).

Groenhorst logo

Verwijsknop linken 35px hoog

 Bezoek de Groenhorst-site van de afdeling vmbo voor meer informatie.

 

 

Groenhorst College Praktijkonderwijs

 

Groenhorst College Praktijkonderwijs heeft vanaf september 2017 Aeres Praktijkonderwijs.

Het Groenhorst College Praktijkonderwijs wil ervoor zorgen dat leerlingen met een leerachterstand zich later in de maatschappij sociaal en praktisch zo zelfstandig mogelijk kunnen redden. Acceptatie van beperkingen en het versterken van het zelfbeeld zijn hierbij heel belangrijk. Het bieden van een veilige basis in de vorm van een eigen kleine groep, een eigen locatie en een eigen groepsleerkracht is essentieel voor praktijkonderwijs-leerlingen. We willen leerlingen zo goed mogelijk begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling, op weg naar volwassenheid.

Opleidingslocatie is Emmeloord.

Groenhorst logo

Verwijsknop linken 35px hoogBezoek de Groenhorst-site van het Groenhorst College Praktijkonderwijs voor meer informatie.