Visies op onderwijs

Aeres daagt leerlingen en studenten uit het beste uit zichzelf te halen, om hun talenten te ontdekken en deze maximaal te ontwikkelen. Ze zijn of worden professionals die hun kennis en kunde inzetten in het werken met ‘leven’ en zich bewust zijn van de betekenis van hun handelen. We geven onze deelnemers de ruimte zich te ontwikkelen tot bewuste en ruimdenkende professionals die de betekenis van groen in de samenleving vormgeven. Daarnaast stimuleren we ze ook de ontwikkeling op het gebied van kennis en technologie binnen hun vakgebied te (blijven) volgen. Aeres ontwikkelt leer- en experimenteerruimte om dat mogelijk te maken. Aeres heeft in totaal ruim 10.000 studenten. 

Verwijsknop linken 35px hoogDe visies van de onderwijssegmenten op hun specifieke onderwijs zijn kort weergegeven op de pagina's van onze hogeschool, ons mbo, vmbo en praktijkonderwijs.